Samen met Daan den Older (midden) en Ben Freriks (rechts) geeft wethouder Marieke Frank begin dit jaar het startsein voor de metamorfose van het voormalige café Arink. Foto: Theo Huijskes
Samen met Daan den Older (midden) en Ben Freriks (rechts) geeft wethouder Marieke Frank begin dit jaar het startsein voor de metamorfose van het voormalige café Arink. Foto: Theo Huijskes

Plan voor nieuwe bestemming Café Arink verdwijnt in de prullenbak

Geen ‘Lokaal voor Verlof’, podium voor GOED voedsel in Lievelde 

Door Theo Huijskes

LIEVELDE - Werd begin dit jaar met gepaste trots het startschot gegeven voor het definitief maken van de plannen voor een herziene invulling van het voormalige Café Arink in Lievelde, inmiddels tien maanden later is er een streep gehaald door deze voornemens. Namens de initiatiefnemers Daan den Older en Ben Freriks deelde eerstgenoemde begin deze week mee dat het plan niet te realiseren is.

Zoals bekend was het de bedoeling om in Lievelde tegenover het NS-Station de Stichting ‘Lokaal Verlof’, zijnde een podium voor GOED voedsel te realiseren. En begin dit jaar was er met het gemeentebestuur van Oost Gelre overeenstemming bereikt over de plannenmakerij. Om dat in de openbaarheid te illustreren, waren wethouder Marieke Frank en ambtenaar Peter Ballast naar Lievelde getogen om het startsein een officieel tintje te geven.

Belangrijkste puzzelstukken kunnen niet worden gelegd
“Met pijn in het hart hebben wij moeten besluiten om het totale proces, reeds gewijzigd in een strijd, te beëindigen”, geeft Daan den Older aan. “Het is een hard gelag om na vier jaar onderzoek gedaan te hebben, alsmede twee jaar hard te hebben gewerkt aan de realisatie van het project, er vervolgens een punt achter te moeten zetten. Want na alle voorwerk moesten er door ons nog vele, voor de buitenwereld onzichtbare puzzelstukken worden gelegd. Maar wij als tweemans stichting zijn niet in staat gebleken om zonder medewerking c.q. ondersteuning de laatste en belangrijkste puzzelstukken te leggen.”

Den Older geeft verder aan dat men tal van wegen is ingeslagen om het uiteindelijke doel te bereiken. “Zo hebben wij intensief contact gehad met de Wageningse Universiteit (de WUR), die zoals bekend wereldwijd onderzoek doet naar problemen in drie kerngebieden: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid. Zelfs het enthousiasmeren van dit instituut voor een wetenschappelijke ondersteuning en daarbij aangegeven dat er een behoorlijk budget beschikbaar was, mocht helaas niet baten.”

Karakteristieke pandje blijft  gezichtsbepalend
Het belangrijkste uitgangspunt hierbij om het markante pandje, dat in het begin van de 20ste eeuw werd gesticht door de familie Geers, niet verloren te laten gaan, heeft derhalve nog steeds geen oplossing opgeleverd. Fungeerde het café na de sluiting als ontvangst- c.q. kantooronderdeel van de voormalige slachterij VOS, later Dumeco en VION, na het sluiten van VION in 2006 raakte het pand steeds verder in verval en dreigde de sloop. Terwijl de vergunning al was afgegeven, kon de sloop op advies van de gemeente en dat met ondersteuning van Lievelds Belang ternauwernood worden voorkomen. Daarmee bleef het pand op het adres Stationsstraat 6 in Lievelde niet alleen in handen van de gemeente, maar daarnaast ook één van de oudste, beeldbepalende gebouwen in Lievelde. Bovendien een pandje, waarvoor mede in de ogen van de gemeente Oost Gelre een invulling moet komen, die een aanvulling is op het uitgebreide, tevens interessante voorzieningenpakket van Lievelde.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden