Afbeelding

Met D66 Oost Gelre het jaar uit

Algemeen

Met D66 Oost Gelre het jaar uit

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2021 kwamen er weer enkele belangrijke agendapunten voorbij. Zo stond de verlenging exploitatieovereenkomst Stichting Meekenesch en de renovatie van zwembad Meekenesch op de agenda.

Toen bekend werd dat dit op de agenda stond hebben wij direct de voorzitter van SEM gebeld met de mededeling dat wij dit raadsvoorstel van harte zouden steunen. Zowel tijdens de commissievergadering als de raadsvergadering hebben wij met klem aangedrongen een onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor de aanleg van een bad met wedstrijdmaten zodat LIVO niet meer hoeft uit te wijken naar andere gemeenten met wel een goed bad.

Bij de belastingverordeningen hebben wij tegen de hondenbelasting gestemd. Al jaren strijden wij voor afschaffing van deze belasting. Nu er ook in de Tweede Kamer een meerderheid is voor afschaffing is dit waarschijnlijk het laatste jaar dat dit college het onderste uit de kan wil. En nog gauw burgers op extra kosten jaagt. Volgens ons een slechte zaak.

Het bestemmingsplan Vosseburcht in Lievelde had onze volledige steun. De diverse woonvormen die er komen maken het tot een mooi plan. Ook de bouw van tiny houses binnen dit plan is een goede zaak. D66 is al jaren een groot voorstander van deze vorm van bouwen voor onze starters en voor hen die deze manier van wonen graag willen. De renovatie van cafe Arink lijkt nu buiten de boot te vallen. Wij vinden dat er toch weer contact opgenomen moet worden de initiatiefnemers vanaf de beginfase. Misschien zijn er in de beginfase plannen afgevallen die nu best uitvoerbaar zijn.

Het agendapunt Transitievisie Warmte was een zeer belangrijk punt op de agenda. Het opstellen van deze Warmtevisie is een eerste stap om planmatig Oost Gelre te verduurzamen en aardgasvrij te maken. In onze ogen voor de toekomst een noodzakelijk stap vooruit. Uiteraard met benodigde krediet.

Ook het nieuwe beleid woondroebels had een aantal goede punten in het raadsvoorstel. Een evaluatie van dit beleid vinden wij wel noodzakelijk. Zeker om na te gaan of de gehanteerde uitgangspunten wel werken en of er misschien op termijn een aanpassing moet komen.

Wij steunden ook de pilot centraal tellen gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Een heugelijk bericht bereikte ons nog op de valreep. Het ziet er naar uit dat de megamestvergister op de Laarberg niet doorgaat. Al jaren steunen wij de werkgroep MegaMestvergisterGroenloNEE en hebben wij bij diverse gelegenheden aangegeven tegen deze megamestvergister te zijn,

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart zullen wij in de raad terugkeren als lokale politieke partij Democraten Oost Gelre. Weer met dezelfde passie en gedrevenheid die u van ons kent.

Wij wensen iedereen een voorspoedig en gelukkig 2022.


Namens de D66-fractie Oost Gelre,

Jerry van der Meulen
democratenoostgelre@gmail.com
06 – 40 60 61 71

Jan Janssen
06 – 28 53 36 25

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna