Naast wethouder Bart Porskamp (midden) de werkgroep met vlnr Roger Crols, Ben Rendering, Ben Verheij en Cecile Hulshof. Foto: Theo Huijskes
Naast wethouder Bart Porskamp (midden) de werkgroep met vlnr Roger Crols, Ben Rendering, Ben Verheij en Cecile Hulshof. Foto: Theo Huijskes

Presentatie boek ‘Wederopbouw in Oost Gelre’

Cultuur

Eerste exemplaar voor wethouder Bart Porskamp

Door Theo Huijskes

OOST GELRE - Onder het motto ‘Samen Sterk!’, hebben in de afgelopen week de drie Oudheidkundige Verenigingen binnen de gemeente Oost Gelre het boek ‘Wederopbouw in Oost Gelre’ gepresenteerd. Aan de presentatie werd een invulling gegeven met de aanbieding van het eerste exemplaar aan het gemeentebestuur van Oost Gelre. Het was in dit geval wethouder Bart Porskamp, die ten gemeentehuize in Lichtenvoorde uit handen van de voor de totstandkoming van het boek in het leven geroepen werkgroep het bijzonder kleurrijke, op een professionele wijze samengestelde boek in ontvangst mocht nemen. Een publieksboek, dat tot stand is gekomen dankzij de uitstekende samenwerking tussen de oudheidkundige verenigingen uit Groenlo, Lichtenvoorde en Zieuwent, de gemeente Oost Gelre en het al meer dan honderd jaar bestaande Gelders Genootschap. 

Het initiatief om een boek samen te stellen over de wederopbouw, en dat met name gedurende de periode 1940-1965, dateert reeds van 2012. Het was circa tien jaar geleden namelijk de gemeentelijke monumentencommissie, die het gemeentebestuur van Oost Gelre aanspoorde om de reeds lang, binnen de voormalige gemeenten Groenlo en Lichtenvoorde bestaande traditie van aandacht voor en betrokkenheid bij de rijks- en gemeentelijke monumenten een soort van upgrade te geven. Vervolgens werd het Gelders Genootschap ingeschakeld voor het maken van een quick scan. Een waardevol middel, zoals in een later stadium bleek, die alle potentiële wederopbouw-projecten binnen de gemeente Oost Gelre in kaart bracht als gevolg waarvan het startsein kon worden gegeven voor het beoogde boek.

Dit alles was een reden temeer voor wethouder Porskamp om op te merken dat hij een extra compliment wilde geven aan de oudheidkundige verenigingen voor hun gezamenlijke inzet. “Naast een breed in te zetten hulpmiddel bij door de gemeente ingezette onderzoekoperaties, betreft het hier tevens een verrijkend boekwerk om door te geven aan de volgende generaties.” 

Hulpmiddel voor toekomstig beleid
In zijn toespraak, voorafgaande aan de presentatie van het boek, liet Roger Crols -specialist in naoorlogs erfgoed en adviseur cultuurhistorie bij de Vereniging Gelders Genootschap- aan de hand van talrijke voorbeelden weten waarom er heden ten dage nog steeds zoveel aandacht moet uitgaan naar de periode 1940-1965.

“In die periode stond niet alleen het herstel van de oorlogsschade centraal met onder andere de nieuwbouw van talrijke woonwijken, maar kwam ook de waarde van de monumentenzorg en het behoud van cultureel erfgoed aan het licht. Het is belangrijk het immateriële erfgoed te delen met het nageslacht. Dit alleen al om jonge mensen hiervoor nieuwsgierig te maken. Daarom is de totstandkoming van het boek zo belangrijk. Daarnaast is het boek een meer dan dankbaar hulpmiddel voor het maken van toekomstig beleid.”

Professionele aanpak
Namens de werkgroep ‘Boek Wederopbouw in Oost Gelre’, bestaande uit Roger Crols, Ben Verheij (OV Groenlo), Ben Rendering (OV Lichtenvoorde) en Cecile Hulshof (OV Zieuwent), ging woordvoerder Verheij uitvoerig in op de totstandkoming en daarbij niet te vergeten de financiering van het boek.

“Naast de gemeentelijke bijdrage hebben wij op tal van fondsen een beroep kunnen doen, waarbij ik de inzet van collega-werkgroeplid Ben Rendering niet onvermeld mag laten. Naast hoofdauteur Roger Crols zijn wij bovendien grote dank verschuldigd aan het adres van een groot aantal overige auteurs, alsmede degenen die tal van foto’s hebben gemaakt en aangedragen, waarbij ik naast corrector Nic Adema ook de naam van Nick Oostendorp als vormgever van het boek niet mag vergeten. Mede door hen wordt het eindresultaat gekenmerkt door een professionele aanpak. Hulde aan het adres van alle medewerkenden.”

Het hardcover-boek is full colour gedrukt in een oplage van 1.500 exemplaren, waarbij aangetekend wordt dat er aan ieder lid van de drie Oudheidkundige Verenigingen gratis een boek beschikbaar wordt gesteld. Leden in Groenlo kunnen het boek, tegen inlevering van een inmiddels ontvangen waardebon, vanaf zaterdag 6 augustus a.s. afhalen bij de VVV. In Lichtenvoorde en Zieuwent krijgen de leden het boek thuisbezorgd en kunnen belangstellende niet-leden het boek aanschaffen bij de beide boekhandelaren, alsmede bij de Jumbo-vestiging in Lichtenvoorde en daarnaast bij de Spar-vestiging in Zieuwent.

De cover van het boek Wederopbouw Oost Gelre. Foto: Theo Huijskes

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna