Wethouder Dusseldorp (links) ontvangt het eerste setje droogdoeken uit handen van Femio Siero, directeur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Foto: PR

Wethouder Dusseldorp (links) ontvangt het eerste setje droogdoeken uit handen van Femio Siero, directeur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Foto: PR 

Aanbieding eerste stapel ‘Droogdoeken 1572’ aan wethouder Dusseldorp

Cultuur

ULFT - In 2022 is het 450 jaar geleden dat er een keerpunt was in de Tachtigjarige Oorlog (1568 -1648). Het jaar 1572 markeert het begin van de ‘geboorte van Nederland’, het jaar waarin de Opstand echt voet aan de grond kreeg. Het ontstaan van ons land vond plaats in de oorlog waarin vrijheid, verdraagzaam­heid, verbondenheid en verscheidenheid werden bevochten. Deze waarden worden in 2022 landelijk herdacht. 

Publicatie 1572 
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) deed onderzoek naar de gebeurtenissen in 1572 in deze regio in literatuur en een groot aantal archiefstukken. Dit leverde nieuwe feiten en inzichten op die zijn verwerkt in de publicatie 1572 in de Achterhoek en Liemers

Het is duidelijk geworden dat in de Achterhoek en delen van de Liemers in 2022 eerder iets te herdenken dan te vieren valt. In 1572 krijgt dit gebied te maken met veroveringen en heroveringen door de Geuzen en de Spanjaarden. De regio wordt onderdeel van een bufferzone ter verdediging van het westen en het platteland wordt geplunderd en raakt ontvolkt. De bevolking krijgt te maken met verlies, verwoesting, verdeeldheid en verdriet. Van de maatschappelijke structuur in het oosten blijft niets over en het duurt decennia voordat de regio deze klap te boven komt.

Droogdoek 1572
Vanuit het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek werd een kunstopdracht verstrekt om de aandacht te vestigen op deze indrukwekkende eigen regionale geschiedenis. Aan Superposition werd gevraagd de beleving van de Achterhoekse situatie in het jaar 1572 op een aansprekende manier tot verbeelding te brengen. De kunstenaars van deze ontwerpstudio brachten de historische feiten met de zon- en maanstanden uit dat jaar samen in een collectie van kleurrijke droogdoeken: gebruiksvoorwerpen waarin kunst is ingezet om deze geschiedenis te visualiseren.

Wethouder Dusseldorp van de Gemeente Oost Gelre heeft de eerste set in ontvangst mogen nemen van directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Femio Siero. De exclusieve droogdoeken zijn in beperkte oplage te verkrijgen via www.achterhoekseboeken.nl 

Wethouders van de 9 gemeentes. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna