De overweldigende belangstelling tijdens het in Groenlo gehouden Geschiedeniscafé. Foto: Theo Huijskes
De overweldigende belangstelling tijdens het in Groenlo gehouden Geschiedeniscafé. Foto: Theo Huijskes

Veel belangstelling voor ‘Verhaal van Gelderland’

Cultuur

GROENLO - Voor het op vrijdag 25 november jl. georganiseerde Geschiedeniscafé in Grolsch Brouwhuys De Lange Gang in Groenlo bestond een overweldigende belangstelling. Aanleiding daarvoor was de presentatie van het boek ‘Verhaal van Gelderland’ ten behoeve van belangstellenden uit de Achterhoek, waarbij de Oudheidkundige Vereniging Groenlo als gastheer optrad. De belangrijkste thema’s die aan de orde kwamen, betroffen de vier grote tijdperken uit de geschiedenis van de provincie, waarbij met gebruikmaking van tal van toegelichte beelden extra aandacht werd besteed aan de Tachtigjarige Oorlog met name in de Achterhoek.

Door Theo Huijskes

Het gaat in dit geval niet om één boek, maar om vier afzonderlijke, forse exemplaren die elk een omvangrijk tijdperk uit de geschiedenis van de provincie Gelderland behandelen. De immens rijke historie van de provincie wordt beschreven op maar liefst 1.560 bladzijden, waarbij tevens gebruik is gemaakt van circa 1.500 foto’s en afbeeldingen en tegelijkertijd enkele honderden kaarten, plattegronden en dergelijke. Op donderdag 10 november jl. werd in het Huis der Provincie in Arnhem het eerste exemplaar van het Boek ‘Verhaal van Gelderland’ aangeboden aan commissaris van de Koning John Berends. Onder aanvoering van bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven heeft een team van ruim dertig auteurs, redactieleden en overige direct dan wel indirect betrokkenen de afgelopen drie jaar gewerkt aan de totstandkoming van het forse, vierdelige boekwerk. En het uiteindelijke, imposante, tevens kleurrijke resultaat mag er zijn.

De Tachtigjarige Oorlog in de Gelderse Achterhoek
Het hoofdthema van het Geschiedeniscafé was de Tachtigjarige Oorlog in de Gelderse Achterhoek. Na een welkomstwoord van Ben Verheij, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo, was het vervolgens naast inleider René Arendsen met name Dolly Verhoeven zelf, die de aanwezige belangstellenden aan de hand meenam bij de beantwoording van onder andere de vraag hoe de oorlogen in de Gelderse Achterhoek, met daarbij in het bijzonder de Tachtigjarige Oorlog, deel uitmaken van het grotere verhaal van de provincie Gelderland. Naast Arendsen en Verhoeven heeft ook Ronald de Graaf, (mede-auteur ‘Verhaal van Gelderland’) een bijdrage geleverd. Door namelijk het een en ander te vertellen over de 80-jarige oorlog in Groenlo en omstreken.

Belangstellenden voor het boek ‘Verhaal van Gelderland’, uitgegeven door Boom in Amsterdam, kunnen onder andere terecht bij Bruna in Groenlo. De set van vier boeken in een cassette kost € 100,00. Losse boeken kosten € 29,95 per stuk.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant