Peter Drenth, Jos Penninx en burgemeester Bronsvoort tonen de nieuwe Gelderse molenvlag. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen

Peter Drenth, Jos Penninx en burgemeester Bronsvoort tonen de nieuwe Gelderse molenvlag. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen 

Molen Hermien, podium voor start Gelderse-molendag en boekpresentatie

Cultuur

HARREVELD - De maalzolder van Hermien stond afgelopen zaterdag afgeladen vol. Reden hiervan was dat de molen op deze ochtend diende als podium voor tal van hoogtepunten. De Gelderse-molendag werd afgetrapt, de nieuwe Gelderse molenvlag werd gehesen en het vernieuwde boek over molen Hermien werd gepresenteerd. Een veertigtal genodigden waren getuigen van de hoopgevende woorden, van Gedeputeerde Staten afgevaardigde Peter Drenth, over de toekomst van de Gelderse molens. Ook zagen zij hoe burgemeester Bronsvoort het molenboek op wel heel bijzondere wijze ontving, vanuit de lucht.

Door Dinès Quist

Ter ere van het vijftig jaar bestaan van het landelijke Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM), is 2022 uitgeroepen tot ‘Jaar van de Molenaar’. Deze maand is het de beurt aan Gelderland om zijn molenaars in het zonnetje te zetten. Reden genoeg voor de jubileumcommissie van het GVM om een feestje op te tuigen. Zij grepen deze gelegenheid aan om de ‘Gelderse molendag’ in het leven te roepen. De opening van de Gelderse molendag vond plaats op molen Hermien, waar de splinternieuwe molenvlag gehesen werd en handtekeningen gezet werden op het canvasdoek van het ‘Jaar van de Molenaar’. Commissielid Jos Betting, molenaar op molen Hermien, is medeverantwoordelijk voor het organiseren van de Gelderse molendag.

Molens moeten blijven bestaan
Vanuit alle windstreken kwamen bezoekers op de vroege zaterdag richting de Harreveldse molen. Langzaam zagen zij de wieken van Hermien opdoemen vanuit de dichte mist. De geur van verse koffie trekt genodigden de molen in naar de verwarmde maalzolder op de eerste verdieping. Voorzitter van de Gelderse molenfederatie, Jos Penninx heet iedereen welkom en spreekt de urgentie uit, over het werven van nieuwe molenaars, om het molenambacht in stand te houden. Peter Drenth benadrukt vooral de urgentie van het belang van overheidssubsidies voor onderhoud en renovatie van de Gelderse molens. “Rondom molens zijn hele dorpsculturen ontstaan, dat moeten we in ere houden.” Een helder inzicht kreeg hij bij het naderen van Molen Hermien. “De rood-wit- blauw vlaggen aan de wiekenroede, kleurden bij het ronddraaien van de wieken, ondersteboven blauw-wit-rood. Dit symboliseert dat Gelderland een beweging omhoog maakt, naar een nieuwe welvaart waarin molens moeten blijven bestaan.”

Nieuwe Gelderse vlag in de mast
Onderaan de molenbelt staat een vlaggenmast te wachten op het moment dat de splinternieuwe Gelderse molenvlag gehesen wordt. Peter Drenth krijgt de eervolle taak het gekleurde exemplaar in de mast te hijsen onder toeziend oog van Jos Pennix en burgemeester Bronsvoort. Hiermee is de Gelderse molendag officieel geopend. In het centrum van de vlag prijkt het molenfederatielogo, waarin zowel een windmolen als een watermolen te herkennen zijn. Datzelfde logo is terug te vinden in een glazen trofee, die het bestuur van molen Hermien overhandigd krijgt van de jubileumcommissie van Het Gilde Van Vrijwillige Molenaars.

Hermien terug bij Hermien
In het portaal van de ingang staat een groot canvas doek waarop molen Hermien op kunstzinnige wijze afgebeeld staat. Dit canvas heeft in het afgelopen jaar een rondje Nederland gemaakt en arriveert na een jaar rondreizen bij molen Hermien. De molen waar ruim 50 jaar geleden de eerste cursisten hun molenexamen deden. In het kader van het ‘Jaar van de Molenaar’ heeft elke provincie afgelopen jaar een maand toegewezen gekregen waarin de Gilde afdelingen activiteiten moesten organiseren. Als laatste is Gelderland aan de beurt. In elke provincie heeft de betreffende burgemeester zijn handtekening gezet op het canvas, evenals commissarissen van de koning, Gilde voorzitters en de beschermvrouwe van de molens H.K.H prinses Beatrix. Nu is het de beurt aan burgemeester Bronsvoort, Drent en Penninx volgen haar voorbeeld. Hiermee is Gelderland als laatste provincie officieel toegevoegd aan het landelijke jubileumjaar. De jubileumcommissie van het Gilde van Vrijwillige molenaars vertrekt na de ceremonie, om een rondgang te maken naar verschillende Gelderse molens.

Boekpresentatie vanuit de lucht
Toch is het feestje nog niet voorbij, want het bestuur van Hermien heeft deze gelegenheid aangegrepen om het vernieuwde boekje ‘Twee eeuwen in weer en wind’ te presenteren. Het boekje dat het bestaan van molen Hermien beschrijft, wordt in ontvangst genomen door Bronsvoort. Daarvoor moet ze naar de molenbelt. Eenmaal op de belt is door de wegtrekkende mist, hoog in de lucht een drone te zien. Het vliegmachientje draait cirkels rondom de molen. Wanneer de drone vanachter de molenkap opdoemt, hangt er een tasje aan. Langzaam nadert de drone de molenbelt, waar bestuursvoorzitter van molen Hermien, Koen Wolters het tasje er afneemt met daarin het boekje ‘Twee eeuwen in weer en wind’.

Twee eeuwen in weer en wind 
Terug bij de warme kachel op de maalzolder, vertelt Wolters over het maakproces van het boek. “In het eerste deel van ‘Twee eeuwen in weer en wind’ werd de geschiedenis van Hermien beschreven van 1819 tot 1996. In het tweede deel dat we vandaag presenteren, is het eerste deel tevens opgenomen, omdat we dit niet verloren willen laten gaan.” De auteur van het vernieuwde boek is Antoon Driessen. Vanuit zijn passie voor streekhistorie beschreef hij de gebeurtenissen rondom molen Hermien vanaf 1996.

Bronsvoort zegt blij te zijn met het boek, waarin de geschiedenis van Hermien vastgelegd is en bewaard blijft voor de toekomst. “We zijn al twee eeuwen zuinig op de molen, hopelijk doen we dat tot in de eeuwigheid.” Ook spreekt ze haar dank uit naar alle betrokkenen die deze dag georganiseerd hebben.

Het boekje ‘Twee eeuwen in weer en wind’ is te bestellen via molenhermien@hotmail.com met vermelding van naam en adres. Of bij zorgboerderij de Lindeboom en Dorpshuis ’t Kempken en vanaf 1 december ook via de website www.molenhermien.nl.

Gedeputeerde Peter Drenth zet handtekening op canvasdoek 'Jaar van de Molenaar'. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
Molenaar Jos Betting spreekt burgemeester Bronsvoort, met links Maria van Uem. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
vlnr. Jos Penninx, Peter Drenth, Annette Bronsvoort, Jos Betting, Dinès Quist, Peet Wessels. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
Voorzitter van de Gelderse molenfederatie, Jos Penninx doet openingswoordje tijdens Gelderse molendag. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
Peter Drenth toont nieuwe Gelderse molenvlag met naast hem, Annette Bronsvoort en Jos Penninx. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
Peter Drenth spreekt met burgemeester Bronsvoort in molen Hermien tijdens opening Gelderse molendag. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
Peter Drenth, Annette Bronsvoort en Jos Penninx bij het canvasdoek waar zij zojuist hun handtekening op zetten. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
Peet Wessels, Thomaz van Os, Jos Betting en Jos Penninx bij canvasdoek 'Jaar van de Molenaar'. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
Gedeputeerde Peter Drenth bij opname Achterhoek1. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
Nieuwe Gelderse molenvlag. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
Gedeputeerde peter Drenth spreekt bezoekers molen Hermien toe. Foto: Fotostudio Jurgen Pillen
Drone brengt tas met boek 'twee eeuwen in weer en wind'. Foto: Dinès Quist
Drone brengt tas met boek 'twee eeuwen in weer en wind'. Foto: Dinès Quist
Drone brengt tas met boek 'twee eeuwen in weer en wind'. Foto: Dinès Quist
Koen Wolters spreekt bezoekers toe in molen Hermien. Foto: Dinès Quist
Antoon Driessen auteur van boek Twee eeuwen in weer en wind. Foto: Dinès Quist
Jouke Domhof vormgever boek Twee eeuwen in weer en wind. Foto: Dinès Quist

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna