Penningmeester Betty Hogenelst legt na 35 jaar haar functie neer en wordt benoemd tot erelid van corsogroep Teeuws. Foto: PR

Penningmeester Betty Hogenelst legt na 35 jaar haar functie neer en wordt benoemd tot erelid van corsogroep Teeuws. Foto: PR

Betty Hogenelst benoemd tot erelid corsogroep Teeuws

Cultuur

LIEVELDE - Afgelopen zaterdag 26 november was er op de bouwlocatie van Corsogroep Teeuws een feestavond, alwaar Sinterklaas en de Spellen-Piet samen met de wagenbouwers een Sint en Piet-spel kwamen spelen. Aansluitend heeft het bestuur Betty in het zonnetje gezet en benoemd tot erelid van de corsogroep.

Betty Hogenelst is bouwer bij Corsogroep Teeuws, maar zorgt ook al 35 jaar dat de financiën goed worden vastgelegd en op orde zijn. Na deze lange periode als penningmeester heeft Betty aangegeven dat het tijd is dat iemand anders deze taak gaat overnemen en dat ze aan het eind van dit jaar, het boekingsjaar 2022, gaat stoppen. De corsogroep vindt dit wij uiteraard erg jammer, maar is vooral dankbaar dat ze deze taak al zoveel jaren heeft vervuld. De benoeming tot erelid van Corsogroep Teeuws was dan ook zeer op zijn plaats. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna