De bouwers van corsogroep Zieuwentseweg bouwen nieuwe locatie. Foto: Jos Betting

De bouwers van corsogroep Zieuwentseweg bouwen nieuwe locatie. Foto: Jos Betting

Corsogroep Zieuwentseweg werkt keihard aan nieuw onderkomen

Cultuur

LICHTENVOORDE - Ze blijven aan de Zieuwentseweg, maar dan op andere plek. Zoals veel andere corsogroepen moest corsogroep Zieuwentseweg ook op zoek naar een andere bouwlocatie. Die vonden ze. Niet ver van hun oude stek kochten zij een stuk grond waar ze de komende tien jaar hun wagens mogen bouwen. Met man en macht zijn ze aan het werk om de bouwlocatie op tijd af te krijgen, zodat er ook dit jaar weer een wagen gebouwd kan worden.

Door Dinès Quist

Tweeëntwintig jaar lang stond hun bouwtent op een boerenerf aan Zieuwentseweg nummer 28. Daar moest de corsogroep weg. “We hebben er al die jaren met veel plezier gebouwd in fijne samenwerking met de bewoners van de boerderij”, vertelt voorzitter Jeroen Wildenbeest, “Maar de eigenaren waren toe aan meer rust om hun huis, wat heel begrijpelijk is. Vijftig meter verderop konden we wel een stuk grond van hen kopen. Dat was voor ons en uitgelezen kans om toch aan de Zieuwentseweg te blijven en bovendien verzekerd te zijn van een bouwlocatie voor dit jaar. We kregen een vergunning van de gemeente voor de komende tien jaar.”

Knallen dit jaar
Halverwege januari konden de vrijwilligers van start met het bewerken van het braak liggende stuk grond. Sindsdien wordt er elke zaterdag met man en macht gewerkt om de bouwlocatie uit de grond te stampen. Te beginnen bij het riool en de fundering met daarna, heel belangrijk, de kantine. “Onze hardwerkende vrijwilligers moeten natuurlijk wel beloond worden met een natje en een droogje na gedane arbeid,” zegt Jeroen. “Er moet nog heel wat werk verzet worden, daarvoor hebben we de hulp van onze vrijwilligers hard nodig en een stukje gezelligheid hoort daar ook bij. We zijn nog wel even zoet met de bouw tot aan eind april, dan willen we het minimaal noodzakelijke klaar hebben, zodat we de corsowagen kunnen gaan bouwen. We zetten alles op alles om dit jaar weer in de corso-optocht mee te rijden. Al met al wordt het knallen dit jaar.” Wat het ontwerp van de corsowagen is geworden houden de corsobouwers nog even geheim, maar wel willen ze vertellen dat de keus is gevallen op een wagen met niet al te veel technische uitdagingen. Dit vanwege de beperkte bouwtijd dit jaar. De corsogroep die vorig jaar de wagen SOLO maakte trekt ieder jaar in het laatste weekend een kleine 100 helpers.

Oude tent, nieuwe plek
De tent die op de oude locatie stond, wordt opnieuw gebruikt maar wordt wel in volume wat aangepast. Met een lengte van 18 meter, een breedte van 12 meter en hoogte van 8 meter, kan de corsowagen bovenin wat breder en een halve meter hoger gebouwd worden. Het onderste deel van de tent wordt voorzien van damwanden, hierdoor kan de tent sneller opgezet worden. “Waar we voorheen ruim anderhalve dag nodig hadden om de tent op te bouwen, zal dat met de nieuwe aanpassingen in amper één dag moeten lukken. We kunnen de tent op de locatie zelf opbergen, zonder dat het straatbeeld verstoord wordt. Ook gaan we het terrein omheinen met beplanting zodat het er netjes uitziet. Dit was onder andere de wens van buurtbewoners. Naast de tent komt het dahliaveld te liggen. Een deel van het terrein wordt ingericht voor de jeugdwagen. De bedoeling is dat we dat gaan afschermen zodat zij minder last hebben van lawaai van slijptollen en laswerk op de grote wagen. Momenteel gebruiken we nog stroom van de buren, dat gaan we binnenkort opvangen met een aggregaat. In juli staat gepland dat Liander de stoomvoorziening in orde maakt.”

Flink kostenplaatje
De totale bouwkosten worden geschat op € 60.000,-. Om alles te bekostigen doen de bouwers ook veel evenementenwerk en leunt Zieuwentseweg op trouwe sponsoren, zonder wie de vereniging niet kan bestaan. “Voor de komende 10 jaar hebben we een vergunning om op deze plek te mogen bouwen, dus voor nu zijn we uit de brand. Hoewel de gemeente ons helpt waar zij kunnen, hopen we dat de vergunning na 10 jaar wel verlengd wordt. Dit jaar wilden we hoe dan ook een wagen bouwen. De onderlinge binding van de corsobouwers is belangrijk en dat willen we vasthouden. Dat lukt niet als we een paar jaar moeten wachten op een bouwlocatie. Daarom zijn we in het diep gesprongen en zetten we onze schouders onder dit project.”

Traditiegetrouw Zieuwentseweg
De gedreven corsogroep is heel blij met een nieuwe plek aan de Zieuwentseweg. “Al sinds 1971 hebben we aan de Zieuwentseweg gezeten, weliswaar op verschillende locaties maar deze straat staat symbool voor onze groep. De binding met de buurt en het hebben van een traditiegetrouwe plek vinden we belangrijk. We waren in de running voor één van de bouwplekken op de nieuw locatie bij de waterzuivering. Maar we zochten op korte termijn een nieuwe plek. Gezien de onzekerheid over het moment dat we bij de waterzuivering terecht konden, hebben we gekozen voor de nieuwe bouwlocatie aan de Zieuwentseweg.”

Voor de komende maanden staan de dinsdag- en donderdagavonden en de zaterdagen rood omrand bij zo’n 20 vrijwilligers van de corsogroep, zij steken de handen uit de mouwen om de nieuwe bouwlocatie op tijd af te krijgen. Op 3 juni hebben zij dan alle reden om een feestje te vieren want dan wordt de opening van de nieuwe locatie en het uitgestelde jubileum van het 50-jarig bestaan gevierd van corsogroep Zieuwentsweg.

Bouwtekening nieuwe locatie corsogroep Zieuwentseweg. Foto: Jos Betting
Corsogroep Zieuwentseweg bouwt nieuwe kantine. Foto: Jos Betting
De bouwers van corsogroep Zieuwentseweg bouwen nieuwe locatie. Foto: Jos Betting
De bouwers van corsogroep Zieuwentseweg bouwen nieuwe locatie. Foto: Jos Betting
Corsogroep Zieuwentseweg bouwt aan nieuwe kantine. Foto: Jos Betting

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant