Er zijn plannen om het pand rechts toe te voegen aan De Koppelpaarden. Het gaat dan om 8 hotelkamers én een zaal. Foto: Kyra Broshuis

Er zijn plannen om het pand rechts toe te voegen aan De Koppelpaarden. Het gaat dan om 8 hotelkamers én een zaal. Foto: Kyra Broshuis

Uitbreiding De Koppelpaarden in naastgelegen pand

Economie

Acht hotelkamers en zaalruimte

Door Kyra Broshuis

LICHTENVOORDE - Direct naast horecabedrijf De Koppelpaarden, aan de Rapenburgsestraat 18/Beenengang 2 komt mogelijk uitbreiding met 8 kamers, een keuken, een receptie én zaalruimte. De gemeente Oost Gelre wil principemedewerking verlenen aan het plan van de eigenaren van De Koppelpaarden om het hotel op deze plek verder uit te bouwen.

Afgelopen zomer hebben de initiatiefnemers een toelichting gegeven op de plannen. Mooie plannen, zo zegt wethouder Jos Hoenderboom. “Het is de bedoeling dat het pand dezelfde uitstraling krijgt als De Koppelpaarden en het moet echt een eenheid worden. Voor het toerisme en recreatie in Lichtenvoorde is dit een prachtige aanvulling. We zijn als gemeente blij met deze ontwikkeling al gaat het nog wel om een principebesluit.” Er komt geen fysieke verbinding tussen de twee gebouwen; het blijven dus twee afzonderlijke losstaande panden. In de schets met de bijbehorende toelichting is het beoogde gebruik omschreven als een hotel met 8 kamers op de verdiepingen, met daarbij de verbouw van de begane grond tot ontbijtruimte die incidenteel gebruikt wordt als feestzaal en vergaderruimte. Daarnaast komt er een receptie en een keuken/opslagvoorziening ten behoeve van De Koppelpaarden.

Meer overnachtingen
Met deze plannen wordt invulling gegeven aan een leegstaand pand in het centrum en wordt de toeristisch-recreatieve levendigheid in het centrum van Lichtenvoorde versterkt, zo oordeelt de gemeente. “Dit plan sluit aan bij de visie ‘Geef Lichtenvoorde kleur’. In 2018 is de gevel van De Koppelpaarden gerestaureerd en in oude glorie hersteld. De gevels van het ‘nieuwe’ pand worden ook in oorspronkelijke staat hersteld en sluiten dan mooi aan bij De Koppelpaarden. De Beenengang die tussen de huidige Koppelpaarden ligt is reeds voorzien van een poort met glas in lood afbeelding die aansluit bij de visie. Daarnaast kent de Rapenburgsestraat al een combinatie van horeca en detailhandel. Uitbreiding van het hotel past binnen deze gemengde omgeving.” Het toevoegen van hotelkamers in het centrum is wenselijk omdat Lichtenvoorde wil groeien in het aantal overnachtingen. De wethouder vertelt dat het vertrek van de exploitant van hotel ’t Zwaantje niet automatisch leidt  tot verdwijnen van hotelkamers aangezien een nieuwe exploitant de locatie nog steeds als hotel kan gebruiken. Los daarvan is het toevoegen van 8 hotelkamers vanuit toeristisch-recreatief oogpunt een positieve ontwikkeling voor het centrum van Lichtenvoorde.

Incidenteel
Het realiseren van 8 hotelkamers zorgt niet voor extra parkeerdruk ten opzichte van de bestaande situatie, zo is de verwachting. “Het gebruik van de ontbijtzaal als vergaderzaal en feestzaal zal incidenteel plaatsvinden waardoor er afgeweken kan worden van het parkeerbeleid. Mocht de ontbijtzaal in de toekomst vaker gebruikt gaan worden als vergaderzaal of feestzaal, dan zal deze als zelfstandige horeca gaan functioneren. Bij zelfstandige horeca gelden hogere normen wat betreft parkeren dan bij een hotel met 8 kamers. In de anterieure overeenkomst wordt vastgelegd dat in geval een parkeerdruk onderzoek uitgevoerd moet worden”, zegt Hoenderboom.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna