Benno Voorhuis, voorzitter van het Lichtenvoords Ondernemersfonds, spreekt de raad en het college toe. Foto: Kyra Broshuis

Benno Voorhuis, voorzitter van het Lichtenvoords Ondernemersfonds, spreekt de raad en het college toe. Foto: Kyra Broshuis

Ondernemersverenigingen Lichtenvoorde en Groenlo vragen om steun

Economie

OOST GELRE - Bij de raadsvergadering afgelopen week sprak Benno Voorhuis in tijdens de behandeling van het ondersteuningspakket dat het college heeft voorgesteld. Voorhuis sprak in namens het GOV (Groenlo’s Ondernemers Verbond), Ondernemersfonds Lichtenvoorde en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oost Gelre.

Door Kyra Broshuis

Het betoog van Voorhuis ging over de financiële problemen waar veel ondernemers nu inzitten als gevolg van de energiecrisis. “En dat terwijl de coronacrisis nog vers in het geheugen ligt en we daar nog steeds herstellende van zijn.  We zijn verheugd te kunnen constateren dat er een raadsvoorstel ligt om de energielasten van burgers, verenigingen en MKB-ondernemers te verlichten. Zeker na twee jaar coronasteun wordt er nu opnieuw veel gevraagd van de gemeente. De uitgestoken hand waarderen we zeer. Het afzien van het heffen van de precariobelasting en de reclamebelasting zal het leed enigszins verzachten. Ook de subsidie vermeld onder artikel 12, betreffende de tegemoetkomingen voor commerciële accommodaties die verenigingen huisvesten is een welkome bijdrage voor zowel de ondernemer als de vaak kleine verenigingen. Voor maatschappelijke voorzieningen wordt er een revolverend fonds opgericht voor duurzaamheidsinvesteringen.”

Verduurzaming mkb
De drie partijen missen echter een regeling voor het verduurzamen van het mkb, zo zegt Voorhuis. “ Waarom is een dergelijk revolverend fonds ook niet beschikbaar voor het mkb? Veelal zijn mkb-ondernemingen huurders van een pand. In die hoedanigheid bestaat er geen mogelijkheid om een lening aan te gaan met banken of de gemeentelijke wegen via de AGEM. Aanvragen worden afgewezen. Het zou zeer wenselijk zijn om ondernemers ook toegang te geven tot dit fonds. Daarnaast vragen we u ook van een ondernemer het ozb-gebruikersdeel kwijt te schelden. Tot slot: de reclamebelasting wordt alleen in Lichtenvoorde geheven, het zou wenselijk zijn een bedrag, groot de jaarlijkse contributie, ter beschikking te stellen aan het GOV in Groenlo.” Voorhuis verzoekt het college en de raad om een en ander in overweging te nemen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna