Binnenkort opent de Aldi aan de Heringsaweg in Vragender de deuren. Foto: Kyra Broshuis

Binnenkort opent de Aldi aan de Heringsaweg in Vragender de deuren. Foto: Kyra Broshuis

Gemeente trekt lering uit verhuizing Aldi

Economie

LICHTENVOORDE- Binnenkort gaat de nieuwe Aldi aan de Heringsaweg open. Een grote winkel in het buitengebied van Vragender; iets wat eigenlijk niet had gemogen maar nu wel gebeurt omdat de gemeente geen dichtgetimmerd bestemmingsplan had. Daar heeft de gemeente wel lering uit getrokken. De gemeenteraad kan na de zomervakantie instemmen met het nieuwe bestemmingsplan met strengere regels.

Eind 2021 maakt Aldi bekend te willen verhuizen van De Leest in hartje Lichtenvoorde naar het perceel nabij Vragender. De wethouder vertelde destijds niet blij te zijn met de plannen. Het was echter niet mogelijk om geen vergunning af te geven. Het beoogde pand gebruiken als supermarkt, paste binnen het geldende bestemmingsplan. “De locatie Heringaweg 2a heeft geen bestemming Detailhandel maar Bedrijf. Aanvankelijk was dan ook de veronderstelling dat het vestigen van een supermarkt hier niet mogelijk is. Gezien de onderbouwing van de aanvrager zijn intern de gebruiksmogelijkheden van de betreffende locatie juridisch in kaart gebracht. Daarbij is geconstateerd dat detailhandel binnen de bedrijfsbestemming niet specifiek is uitgesloten, terwijl dit wel had gemoeten om vestiging van zelfstandige detailhandel te voorkomen. Dit is later bevestigd door onafhankelijk juridisch advies; een supermarkt past binnen de bestemming”, legde toenmalige wethouder Marieke Frank uit. Het bestemmingsplan voor het buitengebied bleek op een aantal punten en locaties te veel ruimte te bieden voor ontwikkelingen. Het plan wordt aangepast maar Aldi heeft nog gebruik kunnen maken van de mogelijkheden. De supermarkt is nog in gesprek geweest met de gemeente maar wilde niet naar een andere plek dan de Heringsaweg. Aldi wil daar een regiofunctie gaan vervullen.

Ongewenste ontwikkeling
Inmiddels ligt het nieuwe ontwerp bestemmingsplan ´Herziening bestemming bedrijf’ ter inzage, zo meldt wethouder Jos Hoenderboom. “Hiermee hebben we ook een aanhoudingsgrond gecreëerd voor ‘ongewenste’ ontwikkelingen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een wijziging van de regels voor de bestemming ‘bedrijf’ in het buitengebied van de gemeente Oost Gelre. Hiermee wordt voor niet-gebiedsgebonden bedrijvigheid alleen het huidige gebruik toegestaan. Het college krijgt wel de mogelijkheid om met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid af te wijken.” Het ontwerp bestemmingsplan is een partiële herziening. Dit houdt in dat de regels van de geldende bestemmingsplannen slechts gedeeltelijk worden herzien. Dit plan brengt geen wijzigingen aan in de overige regels van de geldende bestemmingsplannen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna