Harrie Krabben, onder andere boegbeeld van het Vragenderveen. Foto: Theo Huijskes
Harrie Krabben, onder andere boegbeeld van het Vragenderveen. Foto: Theo Huijskes

‘De boer is de beschermheer van het Vragenderveen!’

Landbouw

Harrie Krabben uit Vragender is Vrijwilliger van de Maand

Door Theo Huijskes

VRAGENDER - Reeds in mei 1956 bij de oprichting van de Stichting Marke Vragender Veen maakte zijn vader Toon Krabben deel uit van het bestuur waarvan geruime tijd in de functie van voorzitter. Inmiddels is zoon Harrie Krabben niet alleen bijna 40 jaar achtereen lid van hetzelfde bestuur, maar ook alweer 16 jaar voorzitter. Ten behoeve van deze rubriek spreken we Harrie Krabben in zijn boerderijwoning aan de Winterswijkseweg in Vragender. Terwijl echtgenote Ria Krabben-Gotink voor een kop koffie zorgt, verrast Harrie uw verslaggever met een vermeldenswaardige opening van het gesprek.

“Weet je dat ik geboren ben op de plek waar wij nu zitten? Dat was op 19 augustus 1952. Hier was vroeger een soort van slaapkamer, waarin mijn moeder in totaal elf kinderen heeft gebaard, waaronder mijn persoontje als enige jongen tussen allemaal meisjes. Die trend heb ik met mijn Ria proberen voort te zetten door samen te zorgen voor in totaal vier dochters. Uiteraard ben ik bijzonder trots op onze vier meiden, maar eerlijk gezegd ben ik blij, heel blij dat zij samen gezorgd hebben voor acht kleinkinderen waarvan vier meisjes én vier jongens. Een grotere rijkdom is er voor ons als opa en oma niet denkbaar.”

Wedergeboorte van een natuurgebied
Krabben, die op de leeftijd van 65 jaar is gestopt met zijn boerderijbedrijf en een heel goed gevoel heeft bij de wetenschap dat zijn dochters met hun partners de Maatschap Krabben voortzetten, blijft daarnaast zijn hele ziel en zaligheid inzetten voor zijn grote liefde: het Vragenderveen.

“Zie het als een wedergeboorte van een natuurgebied, dat als een rode, in dit geval groene draad door mijn hele leven loopt en dat zal doen tot het moment dat deze Harrie Krabben er niet meer is. In ons familie-, beter gezegd gezinsleven hebben altijd twee zaken centraal gestaan en dat zijn de boerderij en het Vragenderveen. En dat is nu nog steeds het geval. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de onteigeningprocedure van het veen reeds dateert van vóór de Tweede Wereldoorlog. Het Vragenderveen maakt onderdeel uit van het Korenburgerveen, dat grotendeels in handen is van de Vereniging Natuurmonumenten. Het is aan de boeren uit Vragender, met destijds mijn eigen vader in de voorste gelederen en niet te vergeten dorpsgenoot Johan Gierkink, als verwoed voorvechter en adviseur, te danken dat men een onteigening heeft kunnen voorkomen. Samen met dorpsgenoten, zoals Willem Hegeman, hebben zij kunnen vermijden dat ons het veengebied niet alleen afhandig werd gemaakt, maar ook dat er ongewenste aantasting van ons eigen natuurgebied zou plaatsvinden.”

Stichting brengt landbouw en natuur bij elkaar
Harrie Krabben onderschrijft de conclusie dat de oprichting op 22 mei 1956 van de Stichting Marke Vragender Veen een legendarische zet is geweest. “De kracht van deze organisatie is dat de boeren niet alleen de natuur beheren, maar ook verder ontwikkelen. Vergeet niet dat het Korenburgerveen in totaal 300 hectare behelst, waarvan 110 hectare moet worden gerekend tot het Vragenderveen. Van die 110 hectare, op grondgebied van de gemeente Oost Gelre gelegen veen, ligt het hoogveengedeelte in Vragender. Daarnaast gaan wij er trots op dat wij inmiddels zijn uitgegroeid tot de grootste natuurbeschermingsorganisatie van Nederland. Een organisatie die het bij elkaar brengen van landbouw en natuur hoog in het vaandel heeft staan. En wat ons veel positieve publiciteit bezorgt, zijn onder andere de maar liefst 700 geregistreerde leden/donateurs en het bezoekers-, beter gezegd informatiecentrum, dat vijf jaar geleden is geopend en in een grote behoefte voorziet. En niet te vergeten een korps van maar liefst 70 vrijwilligers, waaronder tal van gidsen, waarop ten behoeve van de rondleidingen/wandelingen door de vrij toegankelijke randzone van het Vragenderveen een beroep kan worden gedaan. Door de jaren heen maakt het veen zelfs onderdeel uit van het onderwijspakket van de dorpsschool St. Antoinius in Vragender.”

'De politiek heeft mij veel geboden en geleerd'
Dat Harrie Krabben meerdere verdiensten heeft voor Vragender en de gemeente Oost Gelre, blijkt wel uit het feit dat hij onder andere circa tien jaar voorzitter is geweest van het schoolbestuur in Vragender en zitting heeft gehad in het bestuur van de lokale Coöperatie Gelderland als voorloper van ForFarmers en in het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Maar waar hij bij voorkeur lang en breed over praat, en dat aan de hand van tal van anekdotes, is zijn functioneren als lid van de gemeenteraad in eerst de gemeente Lichtenvoorde en later de gemeente Oost Gelre.

“Als lid van het CDA heb ik gedurende de periode 1994-2014 een raadszetel mogen bekleden, waarbij ik er trots opga dat dit iedere keer mogelijk is gemaakt door het behalen van voldoende voorkeursstemmen. Het zijn van raadslid heeft mij veel geboden en geleerd, zoals het omgaan met mensen en het leren kennen van mensen. Dit niet alleen als raadslid, maar ook als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Al met al een ervaring in mijn leven, die ik niet had willen missen!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna