Henk Oonk (links) en mede-actievoerder Rutger van Lier uit Halle voor het kamergebouw in Den Haag. Foto: eigen foto

Henk Oonk (links) en mede-actievoerder Rutger van Lier uit Halle voor het kamergebouw in Den Haag. Foto: eigen foto

Acht weken posten bij het parlement

Landbouw

VRAGENDER - Henk Oonk uit Vragender liet zich inspireren door de actie die Grollenaar Hans Kamperman destijds voerde voor legalisering van de wietteelt. Bij Oonk was het thema het stikstofbeleid van de overheid, dat volgens hem vooral de boeren slachtoffert. Vanaf 26 oktober stond de konijnenfokker uit Vragender met zo’n dertig medestanders uit heel Nederland beurtelings met een kar voor het kamergebouw in Den Haag, een actie die nog doorloopt tot aan het kerstreces van de Kamer op 17 december. Dinsdag 7 december biedt hij een petitie aan op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tot en met maandag kan de petitie nog ondertekend worden via reddeboeren.petities.nl.

Later meer

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna