Het varkensbedrijf aan de Wolterij in Harreveld krijgt een vergunning voor 4.384 vleesvarkens. Foto: Kyra Broshuis

Het varkensbedrijf aan de Wolterij in Harreveld krijgt een vergunning voor 4.384 vleesvarkens. Foto: Kyra Broshuis

Veelbesproken varkenshouderij Harreveld krijgt vergunning

Landbouw

Veelbesproken varkenshouderij Harreveld krijgt vergunning

HARREVELD- De varkenshouderij aan de Wolterij in Harreveld heeft van de gemeente een omgevingsvergunning gekregen. Dit ondanks 6 ingediende zienswijzen waarvan 1 met een lijst met rond de 325 handtekeningen. Het bedrijf is nu nog gedeeltelijk een zeugenhouderij en gedeeltelijk een vleesvarkenshouderij. De ondernemer wil stoppen met de zeugenhouderij en wil de vleesvarkensstal uitbreiden. De bestaande biggenstallen worden daarvoor gesloopt en er komt een nieuwe vleesvarkensstal voor in de plaats. De huidige vergunde situatie is als volgt: vleesvarkens: 1.910 en zeugenhouderij en biggen: 1.013. Na de bouw van de nieuwe stal is er een vergunning afgegeven voor 1560 vleesvarkens in de huidige stallen en 2824 in de nieuwe stal. 

Door Kyra Broshuis

‘Gemeente kan niet anders’
De gemeente kan niet anders dan de vergunning verlenen, legt wethouder Marieke Frank uit. “Wij weten dat er zorgen zijn in de buurt over stankoverlast en dat begrijpen we maar het is niet aangetoond dat er meer stankoverlast gaat komen. De nieuwe stallen moeten aan de nieuwste wet- en regelgeving voldoen. Het gaat om de nieuwste technieken, ook met betrekking tot geurreductie. We hebben de vergunningsaanvraag zeer zorgvuldig getoetst en er zijn geen weigeringsgronden geconstateerd. De ondernemer voldoet aan alle gestelde eisen dus wij moeten deze vergunning wel verlenen. Als we dat niet doen, volgt er een rechtsgang en worden we gedwongen de vergunning af te geven.” De ontwerpvergunning heeft zoals gebruikelijk 6 weken ter inzage gelegen. “En we hebben 6 zienswijzen ontvangen. In september hebben we een een gesprek gehad met de indieners en daarbij is uiteraard gesproken over de stankoverlast. Het probleem met stankoverlast is dat geurbeleving voor iedereen anders is”, zegt Frank. De gemeente heeft alle zienswijzen ongegrond verklaard.

Onbegrijpelijk
Een buurtbewoner laat weten zeer teleurgesteld te zijn in de gemeente. “Voor ons is dit onbegrijpelijk. Er wordt altijd gesproken over het belang van de leefbaarheid in de kleine kernen; daar is dit toch niet mee te verenigen? Zeker van het CDA hadden we meer verwacht. Ik vind dat de gemeente ons enorm in de kou laat staan. Ze zijn gezwicht voor een grote ondernemer met meerdere varkensbedrijven in de regio.” De buurtbewoners laten het er niet bij zitten, zo zegt de woordvoerder. “Wij gaan ons zeker beraden op vervolgstappen, het houdt hier niet op. Wij blijven wél strijden voor de leefbaarheid in Harreveld!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna