De protestborden kunnen de container in. De megamestvergister lijkt definitief van de baan. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

De protestborden kunnen de container in. De megamestvergister lijkt definitief van de baan. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

Mestvergister op Laarberg lijkt van de baan

Landbouw

GROENLO - Blijdschap bij Paul Wallerbos van OLW toen hij wethouder Frank hoorde zeggen dat de voorlopige koopovereenkomst inzake de mestvergister van de baan is. Wallerbos vroeg bij de raadsvergadering of er al een besluit is genomen over het al dan niet verlengen van de koopovereenkomst van de bewuste kavel op de Laarberg. Het antwoord van de wethouder was kort maar duidelijk: “Die is van rechtswege beëindigd.”

Door Kyra Broshuis

Van RMS naar Windvision naar WSB Energy
Met dat antwoord lijkt er een einde te komen aan het lange traject van de mestvergister. Het plan om een grote mestvergister te bouwen op de Laarberg in Groenlo dateert al van 2012. Een informatieavond in maart 2018 werd door meer dan 400 mensen bezocht. Die avond werd duidelijk dat het overgrote deel van Groenlo niet op de komst van een mestvergister zit te wachten. Het traject ging echter verder en er kwamen steeds meer vragen. In eerste instantie zou RMS de bio-raffinaderij bouwen, later werd dat Windvision en weer later WSB Energy.

Kaveloptie
In juli van dit jaar werd duidelijk dat de mestvergister een bepaalde bouwvergunning niet kreeg. Dat had te maken met de stikstofrechten. WSB Energy hield echter de kaveloptie aan. De voorlopige koopovereenkomst tussen WSB en De Laarberg loopt eind van dit jaar af en zou eventueel met 4 jaar verlengd kunnen worden. Nu de overeenkomst niet verlengd is en dus van rechtswege afloopt, lijkt er definitief een streep door de mestvergister in Groenlo. Lijkt, want in theorie zou de initiatiefnemer opnieuw het traject in kunnen gaan om in Groenlo een mestvergister te realiseren. Op De Laarberg is het volgens de geldende regels wel mogelijk een dergelijke fabriek te realiseren. “De koop van kavels is echter iets tussen de Laarberg en de gegadigden”, zegt wethouder Marieke Frank. De gemeente staat daar in principe buiten.

‘Eindelijk duidelijkheid’ 
De Stichting Megamestvergister Groenlo NEE heeft jaren gestreden tegen de komst van de fabriek in Groenlo. Woordvoerder Rob Bongers van de stichting is verheugd dat er nu eindelijk duidelijkheid is rondom het RMS-verhaal op de Laarberg. “Ook al zagen we deze uitkomst al van ver aankomen, is het toch fijn dat het nu officieel bevestigd is en we hier en nu onze actie succesvol kunnen afsluiten.” De stichting is niet bang dat RMS alsnog verder gaat. “Dit is echt het einde van het RMS-megamestvergisterplan; de vergunningen zijn gekoppeld aan het bouwperceel dus deze procedure stopt nu ook automatisch.” Over de communicatie vanuit de gemeente zegt Bongers dat het onbegrijpelijk is dat de lokale overheid niet eerder open en eerlijk heeft gecommuniceerd. “Verlening van het koopcontract was, naar nu blijkt, helemaal niet mogelijk dus de vraag is waarom iedereen zo lang in onzekerheid is gelaten. Wij hopen nu dat de agrarische sector, die financieel gedupeerd is door een jarenlange valse voorspiegeling van zaken, nog iets van het ingelegde geld kan verhalen op de schuldigen van dit debacle.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna