Nancy Hahné wint met haar patrijzenportret de eerste prijs in de fotowedstrijd van VALA. Foto: VALA
Nancy Hahné wint met haar patrijzenportret de eerste prijs in de fotowedstrijd van VALA. Foto: VALA

Nancy Hahné wint fotowedstrijd VALA

Landbouw

REGIO - Afgelopen jaar vierde Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) haar tienjarig bestaan met een uitgebreid activiteitenprogramma. Ook presenteerde VALA een doelsoortengids en was er een fotowedstrijd. 

Leden van VALA en ieder ander met interesse in het landelijk gebied konden in het jubileumjaar kiezen uit een ruim aanbod aan praktische activiteiten op het gebied van agrarische natuur- en landschapsbeheer en natuurinclusieve landbouw. Er was veel belangstelling voor de (praktijk)cursussen, foto- en filmavonden en excursies. Ook niet-leden konden deelnemen, bijvoorbeeld aan Op tournee met de ANV: wandel- en fietstochten georganiseerd door de agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek, die aan de wieg van de VALA stonden. Voor Loeren bij onze boeren was minder belangstelling. Daarnaast waren er enkele discussiemiddagen gepland voor genodigden over hakhoutbeheer en zaaigoed. De banden met de leden en het netwerk werden zo goed aangehaald.

Doelsoortengids
Verder ontwikkelde VALA in het kader van het jubileum een doelsoortengids. De Achterhoek kent veel diersoorten die kenmerkend zijn voor onze regio. Sommige soorten komen buiten de Achterhoek zelfs maar beperkt voor in de rest van Nederland! Van een aantal dieren waarvoor VALA zich via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) inzet, maakte VALA een uitnodigende gids waarin tien bijzondere soorten uit de Achterhoek zijn uitgelicht. Alle leden ontvingen een gedrukte gids. De gids is ook voor iedereen gratis te downloaden op de website.

Fotowedstrijd
Ook organiseerde VALA afgelopen jaar een fotowedstrijd. Per seizoen konden foto’s ingestuurd worden die passen bij het werk van de VALA. Het ging om de volgende thema’s:

  • Agrarisch cultuurlandschap
  • Flora en fauna in het agrarisch cultuurlandschap
  • Werkzaamheden agrarisch natuur- en/of landschapsbeheer

De jury heeft drie winnaars uit de twaalf genomineerde foto’s gekozen. De eerste prijs is voor de foto Patrijzen op bezoek met hun jongen van Nancy Hahné uit Mariënvelde. De foto Zonsopkomst van Frank Bosman won de tweede prijs; De derde prijs was voor Onmisbare vrijwilligers knotten wilgen van Helma Olden.

Patrijzen op bezoek met hun jongen. Foto: Nancy Hahné

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna