De jaarlijkse actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Foto: PR Johanneskerk
De jaarlijkse actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Foto: PR Johanneskerk

Actie Kerkbalans van start

Maatschappij

LICHTENVOORDE - Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden én voor de samenleving. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

Afgelopen zondagochtend werden na de kerkdienst in de Johanneskerk de kerkklokken geluid als start voor de actie Kerkbalans. Dus heb je de klok horen luiden dan weet je nu ook waar de klepel hangt!

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna