De start van de aanleg van een bloemen(pluk)tuin. Foto: Theo Huijskes
De start van de aanleg van een bloemen(pluk)tuin. Foto: Theo Huijskes

Start aanplant Remisepark in het kader van ‘Burendag 2022’

Maatschappij

Bewoners Van Reedestraat en Varsseveldseweg vieren ‘Pluk(tuin) de Dag’! 

Door Theo Huijskes

LICHTENVOORDE - In het kader van ‘Burendag 2022’ beleefden aanwonenden van het Remisepark in Lichtenvoorde afgelopen zaterdag een niet alledaagse activiteit. Met medewerking van de weergoden, die voorafgaande aan de happening anders hadden aangekondigd, werden door ouders en kinderen de handen uit de mouwen gestoken voor een toch wel bijzonder gebeuren. Het ging daarbij namelijk om het plaatsen van de eerste planten ten behoeve van de geplande metamorfose van het Remisepark. In dit geval de inrichting van een ‘Pluk(tuin) de Dag’. Een gebeuren dat vooraf werd gevierd met een gezellig onderonsje onder het genot van koffie of thee met iets lekkers en na afloop met een gezellige barbecue, aangekleed met een drankje.

Al met al een geslaagd festijn, dat werd mogelijk gemaakt door op de eerste plaats de buurt zelf en van de juiste invulling werd voorzien door coöperatief De Groene Ruyt uit Lichtenvoorde, de gemeente Oost Gelre, Dusseldorp ISM uit Lichtenvoorde en niet te vergeten een financiële bijdrage van de zijde van het Oranjefonds. Werden de bewoners en andere belangstellenden reeds begin dit jaar uitvoerig bijgepraat over de voorgenomen plannen, afgelopen zaterdag werd dat nog eens dunnetjes overgedaan. En dat met duidelijke uitleg over de huidige stand van zaken en de nog te behartigen werkzaamheden om de inrichting van het park eind dit jaar definitief te kunnen afronden. En evenals eerder dit jaar was het ook nu Dyon Temming van De Groene Ruyt, die in duidelijke bewoordingen tekst en uitleg gaf over het toekomstige Remisepark.

Een plek waar mensen van jong tot oud elkaar kunnen ontmoeten
Afgelopen zaterdag werd een vervolg gegeven aan de gemaakte afspraak om de gehele totstandkoming van het remisepark in nauw overleg met de buurtbewoners te realiseren. Uitgangspunt daarbij is een locatie waar mensen uit de buurt, en dat in alle leeftijden, elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien zal er naast de aanplant van bomen, struiken en bloemen, in dit geval veel bloemen en tevens aangelegde wandelpaden gezorgd worden voor ingerichte ontmoetingsplekken met comfortabele zitgelegenheden.

Naast de ontmoetingsfunctie krijgen ook klimaatadaptatie en biodiversiteit de nodige aandacht. In het Remisepark zal water als zichtelement weer terug in het gebied worden gebracht. Dat maakt het park, in combinatie met de bestaande bomen, meteen ook klimaat-adaptief. Verder worden er vele, meest inheemse, planten gepoot. Van hoog naar laag, van vochtig naar droog, van schaduw naar licht en van open naar beschut. Hierdoor krijgt de biodiversiteit in het park nieuwe en extra krachtige impulsen.

Kleurrijke pluktuin met dertig bloemensoorten
Afgelopen zaterdag ging Dyon Temming van De Groene Ruyt met name in op de inrichting van de pluktuin, die voorzien gaat worden van dertig verschillende bloemensoorten, waarvan er zaterdag zes soorten door de buurt werden geplant. En dat in groepen van ieder vijftig bij elkaar geplante bloemsoorten. Temming gaf daarbij aan dat er tevens diverse wandelpaden zullen komen, zodat men tussen de bloemengroepen door kan lopen. “Door de bewoners uit in dit geval de Van Reedestraat en Varsseveldseweg bij de invulling van het park te betrekken, gaan wij ervan uit dat men zich straks eigenaar en/of eigenares voelt van het park en dat daarbij een gevoel ontstaat van ‘dit park is voor ons en tegelijkertijd van ons’. Na de totale invulling van de pluktuin zal er een spoedige start worden gemaakt met het inzaaien van het gazon en daarbij de zorg voor bloemrijke graslanden en diverse beplantingen. Eind november komen vervolgens de struiken en bomen aan de beurt, waarna wij het totaal in de maand december hopen af te kunnen ronden. Al met al een uitdaging, maar wel een mooie!”

Foto: Theo Huijskes
Foto: Theo Huijskes
Foto: Theo Huijskes
Foto: Theo Huijskes

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna