Afbeelding ter illustratie. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Afbeelding ter illustratie. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Vastgoedsector in de Achterhoek aangespoord om te melden

Maatschappij

ACHTERHOEK - Meld Misdaad Anoniem (M.) start samen met de Achterhoekse gemeenten en de private sector een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Ook in de Achterhoek kunnen panden worden ingezet voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De huur en aankoop wordt mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft ook impact op de branche zelf.

De campagne vergroot het bewustzijn van vastgoedmedewerkers en biedt een veilige meldplek. Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs zijn soms op de hoogte van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en schijnconstructies. Door onderlinge werkrelaties komen getuigen soms in de knel. M. biedt dan uitkomst om criminele besmetting van de branche te voorkomen.
In de campagne gaan Meld Misdaad Anoniem en de gemeente actief samenwerken met de sector door toolkits en artikelen te verspreiden en presentaties te verzorgen. Via een online strategie en e-learning zien mensen waar ze op moeten letten en worden melddrempels verlaagd.

Impact op de regio en branche
Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre, portefeuillehouder Ondermijning voor de acht Achterhoekse gemeenten, benadrukt hoe belangrijk meldingen zijn voor de aanpak van criminaliteit: ”Criminelen hebben er alle belang bij om onder de radar te blijven. Maar er zijn momenten dat hun werk zichtbaar wordt. Dat er signalen naar buiten komen. Bij vele vormen van georganiseerde criminaliteit is vastgoed nodig. Kijk naar leegstaande schuren in het buitengebied die worden gehuurd om een drugslab in te bouwen. Het kan ook gaan om gebouwen waar arbeidsmigranten verblijven onder slechte omstandigheden. De verhuurder voldoet dan niet aan de normen voor huisvesting. De vastgoedsector speelt daarom een belangrijke rol in het signaleren van misstanden. Alleen door een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kunnen we deze misstanden aanpakken.”

Melden helpt!
Vorig jaar is de campagne al in tientallen gemeenten uitgevoerd. In deze gebieden werd 30% meer gemeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 19.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. Met deze campagne werken we in de Achterhoek samen aan een prettige omgeving waar het veilig wonen, werken en ondernemen is. Samenwerkingspartners De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoedpro, KNB, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC-LIEC / Landelijke Fenomeentafel Vastgoed, CCV, PVO en een zestigtal gemeenten.


meldmisdaadanoniem.nl/onderwerpen/vastgoed         

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna