Inloop Lievelde ontving de Sint Maartenprijs voor de fijne ontmoetingsplek waar een ieder zich welkom weet. Eigen foto

Inloop Lievelde ontving de Sint Maartenprijs voor de fijne ontmoetingsplek waar een ieder zich welkom weet. Eigen foto

Inloop Lievelde ontvangt Sint Maartenprijs

Maatschappij

LIEVELDE - De werkgroep Diaconie reikt al een aantal jaren de Sint Maartenprijs uit binnen het werkgebied van de parochie HH. Paulus- Ludger. De uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november, de feestdag van Sint Maarten en wordt uitgereikt aan een groep, persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor een diaconaal doel in de breedste zin van het woord. Dit jaar viel de eer te beurt aan de Inloop Lievelde.

Voor het uitreiken van de prijs komen diverse kerkelijke dan wel niet-kerkelijke activiteiten in aanmerking. Dienstbaarheid aan de samenleving, omkijken naar elkaar, er zijn voor elkaar, elkaar ontmoeten, zijn daarbij belangrijke sleutelbegrippen. De voorzitter van de werkgroep Diaconie was aanwezig in Lievelde om de prijs uit te reiken en hij onderbouwde de keuze voor Inloop Lievelde als volgt: “Het is mij een eer om de Sint Maartenprijs 2023 te mogen overhandigen aan de vrijwilligers van de KBOPZ. Jullie zorgen elke maandagmorgen voor een fijne ontmoetingsplek waar iedereen zich welkom weet. Waar allerlei activiteiten plaatsvinden, maar waar ook plek is voor een praatje of een diepgaand gesprek onder het genot van een kopje koffie. Dit warme welkom is alleen mogelijk door de belangeloze inzet van de vrijwilligers van de KBO, Parochie /geloofsgemeenschap Lievelde en de Zonnebloem. Zeker nu de kerk hier in Lievelde aan de eredienst onttrokken is, zijn deze wekelijkse ontmoetingen waarschijnlijk nog belangrijker dan voorheen.”

De voorzitter benadrukte tevens dat de vrijwilligers van de KBOPZ op een mooie en inspirerende wijze vorm geven aan de intentie van Sint Maarten. Met de overhandiging van de prijs spreekt de werkgroep zijn waardering uit voor de dienstbaarheid aan de gemeenschap in Lievelde en tevens als stimulans om nog lang met dit werk door te gaan. De prijs bestaat uit een geldbedrag, beschikbaar gesteld door de stichting Novum, die de Inloop naar eigen inzicht mag besteden. De bezoekers van de inloopochtend en de gastvrouwen en andere vrijwilligers, waren zeer verguld met dit prachtige gebaar. Onder het genot van een kop koffie, vandaag met appeltaart, werd er nog gezellig nagepraat.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna