SOL Sister Alei Verhoeven (links) overhandigt de cheque aan Joke Verwey en Leo Scharenborg van hospice De Lelie. Foto: P. Krabbenborg

SOL Sister Alei Verhoeven (links) overhandigt de cheque aan Joke Verwey en Leo Scharenborg van hospice De Lelie. Foto: P. Krabbenborg

Duizend euro voor Winterswijkse hospice De Lelie

Maatschappij

LICHTENVOORDE - Met zo’n 80 vrijwilligers werkt men in hospice De Lelie aan terminale zorg aan huis of in de hospice. Met een cheque ter waarde van 1000 euro wil de stichting SOL Sisters dit waardevolle werk ondersteunen. Joke Verwey en Leo Scharenborg van hospice De Lelie mochten afgelopen week de gulle gift in ontvangst nemen. 

Het hospice wordt ten dele gesubsidieerd, maar kan alleen voortbestaan met steun van derden. Voor thuis waken kan iedereen zich aanmelden. Voor opname in het hospice is een indicatie van de arts nodig dat de patiënt terminaal is. SOL Sisters dragen met het gedoneerde bedrag graag hun steentje bij aan deze groep vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna