Angela en Peter Pijnappel werden gehuldigd voor hun 25-jarig koorlidmaatschap. Foto: PR

Angela en Peter Pijnappel werden gehuldigd voor hun 25-jarig koorlidmaatschap. Foto: PR

Leden Gemengd Koor Mariënvelde gehuldigd

Muziek

MARIËNVELDE -  Tijdens de Adventsviering op zondag 27 november waarin Ank Wopereis voorging, werden enkele leden van het Gemengd Koor Mariënvelde gehuldigd. Rond deze tijd viert de kerk jaarlijks haar Cecilliafeest, de patrones van de muziek. Tijdens deze viering werden Peter en Angela Pijnappel in het zonnetje gezet. Als 25 jaar zijn zij lid van het kerkkoor. Angela als organist en Peter als tenor in het koor.

Voorzitter Marietje Orriëns las namens de Gregoriusvereniging de huldigingsbrief voor. ok sprak ze haar waardering uit voor hetgeen Peter en Angela in die 25 jaar voor het koor hebben gedaan waarna de oorkondes en bloemen werden uitgereikt en de zilveren medailles werden opgespeld. Ank Wopereis sloot het officiële gedeelte af met een toepasselijk gedicht.

Gedicht Peter en Angela
Er zijn in het leven van die dagen,
die om extra aandacht vragen.
En vandaag is er dan zo’n moment
op de eerste zondag van de Advent.

Daarbij kijken we vanmorgen naar het koor,
prachtige orgelklanken klinken door.
Daar zorgt onze Angela voor
en Peter zingt dan als tenor!

Samen doen ze dit als 25 jaar
enthousiast, hecht met elkaar.
Dienstbaar aan onze parochiekerk,
daarvoor maken ze zich sterk

Wonend op de mooiste plek van ons dorp,
hiervoor dragen ze ook veel zorg,
nauwgezet en plichtsgetrouw
zo rondom het kerkgebouw!!

Dank je wel, Angela en Peter
en je mag allebei wel weten:
Mariënvelde is blij met jullie twee
en deelt met jullie lief en leed!

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna