Foto: archief Canisiusschool
Foto: archief Canisiusschool

Canisiusschool viert om meerdere redenen feest

Onderwijs

‘…dat wat zij hier in Harreveld zien is mooi en uniek’

In 2022 bestaan de Caniusschool in Harreveld en de St. Jozefschool in Zieuwent 100 jaar. Correspondente Barbara Pavinati tekende van beide scholen een stukje geschiedenis op. Deze week het eerste deel van dit tweeluik: Canisiusschool Harreveld.

Door Barbara Pavinati

HARREVELD - Harreveld heeft een prachtige dorpsschool, dat staat buiten kijf. Het is een van de mooiste oude gebouwen in het dorp dat er nog staat. De sfeer die de school honderd jaar geleden ademende, is bij de entree behouden gebleven. De gevel is nog steeds in de originele staat, want er ook aan bijdraagt dat in de school de geschiedenis van het pand echt leeft. Vijfentwintig jaar geleden is de school grondig verbouwd. Het is heel mooi dat het toenmalige bestuur met het geld dat daarvoor gesubsidieerd was achter de originele gevel een compleet nieuwe school heeft weten te bouwen, met behoud van de karakteristieke elementen. Wat zeker het vermelden waard is, is dat dit zonder de vrijwillige hulp van de Harreveldse bevolking nooit gelukt was. Directeur Jacques Janssen: ”Het is gewoon een fijne school. Een school waar kinderen graag naartoe gaan. En als ze zich prettig voelen, komt de rest vanzelf. We vieren dit jaar feest, omdat de school 100 jaar bestaat, maar ook omdat hij 25 jaar geleden volledig verbouwd is. Op 23, 24, 25 mei komt er een feest voor de leerlingen. Daarnaast komt er in oktober een open dag voor de inwoners van Harreveld die de school willen bekijken. Dit mogen ook mensen zijn die niets met de school te maken hebben, maar gewoon nieuwsgierig zijn.”

‘We hebben op school één regel’
“Vandaag de dag worden heel andere dingen verwacht van kinderen. Wij brengen ze met liefde eigen verantwoordelijkheid en vrijheid bij. We leren ze samenwerken. We maken goede burgers van ze en stomen ze klaar voor de maatschappij. De kinderen werken bij ons erg zelfstandig en mogen zelf keuzes maken. Er is in ons gebouw veel plek om rustig te kunnen werken. Wij zijn voor de kinderen een fijne dorpsschool. We kennen en zien alle kinderen. Ook houden we rekening met verschillen tussen leerlingen,” legt Jacques uit, “We geven het kind de ruimte om bijvoorbeeld in een hoekje rustig te lezen of te werken, maar willen hem ook volgen. We geven de leerlingen veel eigen verantwoordelijkheid. Dit gebeurt in alle groepen. We geven ze vrijheid en daar moeten ze mee leren omgaan. Ze mogen zelf keuzes maken, zelf plannen. Op school hebben we één regel: we doen op school niets… waar een ander last van heeft. Voor de rest hebben we allemaal afspraken die terug te herleiden zijn op deze ene regel.”

De school wilde klaar zijn voor de toekomst
“De school heeft acht leerkrachten, een extra ondersteuner en een IB-begeleider. Er is een grote aula waar regelmatig gezamenlijke vieringen zijn, een Bibliotheek op School en een Paraatklas voor hoogbegaafde kinderen. Die hebben 1 dag in de week extra les om uitgedaagd te worden. Er zitten ongeveer 75 leerlingen op de school die verdeeld zijn in vier combinatiegroepen. In het verleden telde de school wel 180 leerlingen die verdeeld waren over 8 groepen. De ouders van onze leerlingen zijn erg betrokken. Ze hebben veel belangstelling voor hun kinderen. Ze gaan er graag mee op uit en doen enthousiast mee met excursies. De school is laagdrempelig en kleinschalig en dat is mooi,” vertelt Jacques, “Er is bij de verbouwing van de school 25 jaar geleden vooruitgedacht, want de school wilde klaar zijn voor de toekomst. Daarom hadden we gelijk 30 computers aangeschaft en bedacht dat we ons als team met z’n allen gaan bekwamen in het computergebruik. Dat betekende dat alle docenten en alle kinderen daar onderwijs in kregen. We waren onze tijd vooruit, want computers waren toen nog heel erg in de beginfase. Het gebouw is ook erg duurzaam gebouwd. Erg goed geïsoleerd en geluiddicht. We hebben duurzame materialen gebruikt die er nu, na 25 jaar, nog steeds als nieuw uitzien. We zijn erg zuinig op onze school en onze spulletjes. Dit schooljaar hebben we allemaal nieuwe meubels gekregen, afgestemd op onze manier van lesgeven: instructie aan de instructietafel die in een halfronde cirkel voor het digibord staat en verwerking van de leerstof aan je eigen tafel.”

100 jaar Caniusiusschool in vogelvlucht
In augustus 1922 werd de huidige school aan de Kerkstraat 44 geopend. Het gebouw omvatte vier lokalen. In 1950 werd de school uitgebreid met één lokaal, in 1962 met een zesde.

Er werden in die tijd plannen gemaakt voor renovatie/verbetering van het oude gedeelte van de school. Wegens ruimtegebrek is er uitbreiding noodzakelijk. Het antwoord van de overheid liet lang op zich wachten. Uiteindelijk was in 1973 dit klusje geklaard.

Per 1 augustus 1985 trad ‘De wet op het basisonderwijs’ in werking. Dit had consequenties voor de bouw. Kleuterschool en lagere school moesten integreren. Er moest vernieuwbouw komen. Het bestuur voerde vanaf 1991 gesprekken met de gemeente en Rijksoverheid hierover. Met het oog op de lange termijn zag het bestuur het als haar taak om ervoor te zorgen dat er een perfecte accommodatie in Harreveld kwam. Ze wilden een groot technisch onderhoud en vervangende huisvesting. Ook wilden ze heel graag een aula. De monumentale voor- en zijgevels moesten gehandhaafd blijven. Ook moest de sfeer van de entree in de hal die van 1922 behouden. Voor dit alles was niet voldoende geld beschikbaar, maar de Harreveldse gemeenschap was bereid zich vrijwillig in te zetten voor de bouw van de school en om deze financieel te steunen. De coördinatie van de meer dan 150 vrijwilligers gebeurde door Herman Domhof. Aan het eind van de zomervakantie in 1996 kon de eerste steen gelegd worden. Op 23 augustus in dat jaar was het precies 74,5 jaar na de eerste steenlegging door het toenmalige college en een half jaar voor de geplande laatste steenlegging. Deze datum valt samen met de eerste steen die 75 jaar (toen de school gebouwd werd) geleden gelegd was. Burgemeester Rijckevorsel en wethouder Steentjes-Tijdink metselen op deze dag bij de nieuwe hoofdingang een gedenksteen als eerste steen.

“Het is onvoorstelbaar en hartverwarmend wat er tot nu toe allemaal door vrijwilligers gedaan is,” spreekt de voorzitter van het schoolbestuur, mevrouw Pondes op 23 februari 1997. En even later in haar toespraak: “Men begrijpt niet hoe dit hier tot stand kon komen. Zij hebben gezegd dat ze jaloers zijn op wat hier gebeurt. Zelfs mensen die al 20 tot 30 jaar in het vak zitten en al veel scholen in het land gezien hebben, zeggen ons, dat was zij hier in Harreveld zien zo mooi en uniek is.”

Op 27 juni 1997 was de officiële opening van de school. Ook toen werden in de eerste plaats de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Binnenkort volgt in deze krant een artikel over de St. Jozefschool in Zieuwent.

Afbeelding
Afbeelding
Klassikaal onderricht anno 2022. Foto: PR Canisiusschool

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna