Afbeelding

Oerend Smart | Verwelkoming, geen uitsluiting

Opinie

Traditioneel wensen we elkaar met nieuwjaar het beste toe. Wat ik ons allen toewens in dit nieuwe jaar? Verwelkoming, geen uitsluiting. Binnenkort staat in de Tweede Kamer het 2G-wetsvoorstel op de agenda. Als de Kamer instemt met 2G betekent dat ongevaccineerden op termijn niet langer welkom zijn in het openbare leven.

De afgelopen tijd - waarin het maatschappelijke debat verhardde en de beeldvorming van andersdenkenden zwart-witter werd - borrelden er oude verhalen op in mijn hoofd. Verhalen die stammen uit mijn jeugd.

Ik ben opgegroeid in een protestants nest. Hoewel de kerk in traditionele zin niet zo’n rol speelt in mijn volwassen leven, denk ik dat veel christelijke waarden zijn doorgesijpeld in wie ik ben. Wat die christelijke waarden voor mij behelzen in één woord? Medemenselijkheid.

Sla het Nieuwe Testament open en je treft verhalen dat Jezus uitgestotenen omarmt in plaats van verdrijft. De prostituee, de bedelaar, de tollenaar, de melaatse: waar autoriteiten en de massa hen uitkotsen en verbannen als bedreiging voor de volksgezondheid en de moraal, kiest Jezus een andere weg. In plaats van wegduwen en verachten, toont hij interesse in wie ze zijn en verwelkomt ze. Ieder mens is het waard gezien en gekend te worden, lijkt de moraal.

Steeds vaker bekruipt me de gedachte dat de ongevaccineerde van nu wordt gezien als de melaatse van toen.

Toen het coronatoegangsbewijs werd ingevoerd in september afgelopen jaar, klonk van alle kanten dat er geen sprake was van dwang of uitsluiting. Niemand werd de toegang beperkt tot het publieke leven, niemand werd gedwongen zich te laten vaccineren. Ongevaccineerden konden zich immers toch laten testen?

Dit argument is niet langer vol te houden in een 2G-samenleving. We zullen actief moeten erkennen dat we wel degelijk andersdenkenden buitensluiten. Iemand die via een PCR-test kan bewijzen geen corona te hebben is niet langer welkom. Gevaccineerden, die ook het virus kunnen overdragen, hebben geen testbewijs nodig om het publieke leven deel te nemen. Snapt u het nog?

Welk moreel kompas zetten we in de huidige, geseculariseerde tijd in als leidraad? Ik hoop de moraal van medemenselijkheid. Ik hoop dat onze samenleving in 2022 kiest om een vrijplaats te zijn, waarin ruimte is voor andersdenkenden. Waarin we ons juist niet terugtrekken in bubbels en wij-zij denken. Als ik daar persoonlijk anderhalve meter voor moet reserveren als beproefde veiligheidsmarge tegen het coronavirus? Met alle plezier.

Sylvia Heijnen is oprichter van de Koppelkerk - vrijplaats voor kunst en cultuur in Bredevoort

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna