Afbeelding

Protesten tegen de Noordtak Betuweroute

Opinie

Afgelopen week zijn er verschillende initiatieven gestart om te protesteren tegen de opnieuw gelanceerde plannen voor aanleg van een goederenspoorlijn, de zogeheten Noordtak Betuweroute. De stichting Twenteroute Plus en de fractie van OLW kondigden aan maatschappelijke organisaties en belangengroepen in de Achterhoek te gaan mobiliseren om gezamenlijk op te trekken met de boodschap richting politiek Den Haag, dat de Achterhoek fel tegenstander is van dit plan. Daarnaast startte de PvdA Achterhoek een petitie om het onderzoek naar een Noordtak te laten stoppen en de Tweede Kamer te herinneren aan eerdere besluiten om de plannen voor de Noordtak definitief in de ijskast te zetten. 

Desastreus voor de Achterhoek

Prima dat deze initiatieven vanuit samenleving en politiek worden gestart, want een Noordtak Betuweroute gaat dwars door de Achterhoek en heeft desastreuze gevolgen voor leefbaarheid, landschap, natuur en economie. Ze is zeer schadelijk voor de (inwoners van de) Achterhoek en zeker ook voor Oost Gelre, waar de spoorlijn van west naar oost doorheen zal gaan lopen. Het idee voor een Noordtak speelde al toen de Tweede Kamer in de jaren negentig van de vorige eeuw besloot om een Betuweroute te gaan bouwen, en popt elke paar jaar weer op. De gemeenten in de Achterhoek hebben de afgelopen jaren altijd gezamenlijk verkondigd, dat een nieuwe goederenspoorlijn voor de Achterhoek absoluut onbespreekbaar is.

Nieuwe bestuurscultuur

Het is verbluffend om te zien hoe een slechts enkele regels tellende motie van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer in november vorig jaar tot een besluit heeft geleid om “de maatschappelijke en economische meerwaarde van een Noordtak te onderzoeken en te bekijken hoe deze gerealiseerd kan worden.” Over maatschappelijke kosten wordt niet gesproken. Een gemiddelde motie in onze gemeenteraad is eerlijk gezegd beter onderbouwd. Het besluit van de Kamer om deze motie aan te nemen is dan ook allesbehalve een uiting van de nieuwe bestuurscultuur die de coalitie in Den Haag heeft aangekondigd. 

Steun de PvdA petitie tegen de Noordtak

Hoewel we ook in de raad van Oost Gelre eensgezind tegenstander zijn van de Noordtak Betuweroute schuilt er een gevaar in de lobby van met name VVD en CDA voor een opwaardering van de N18, waartoe ook door een meerderheid in de Achterhoek Raad is opgeroepen. Het is niet denkbeeldig dat politiek Den Haag een goede reden ziet om aan dit verzoek tegemoet te komen en tegelijk een koppeling te maken met de aanleg van een Noordtak Betuweroute.
De PvdA Oost Gelre is tegenstander van beide. Voor een goederenspoorlijn dwars door Oost Gelre geldt hetzelfde als voor verbreding van de N18: het leidt tot grote overlast voor inwoners van onze gemeente. Dat is zeer ongewenst. Vindt u dat ook? Steun dan de petitie op www.petities.nl/petitions/geen-noordtak-betuweroute?locale=nl.


Richard Klein Tank
Fractievoorzitter PvdA Oost Gelre

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna