Afbeelding

OOGenblik s.v.p.

Opinie

Bericht van Onafhankelijken Oost Gelre OOG (september)

1. We hebben in de gemeenteraad voorgesteld voor het jaar 2023 geen enkele verhoging door te voeren in de tarieven van de gemeente. Veel van onze inwoners hebben het financieel al moeilijk genoeg. Dus de nullijn bij de onroerend zaak belasting (ozb), de leges, de afvalstoffenheffing, de toeristenbelasting enzovoort. Het voorstel wordt door de gemeenteraad behandeld bij de begroting 2023. 2. Ook OOG heeft het voorstel gesteund om te komen tot een energie steunpakket van de gemeente. Dit pakket wordt nu nader uitgewerkt. 3. Het zonnepark in Zieuwent komt er toch. Bij de behandeling in juli waren er in de gemeenteraad nog vele vragen. Die zijn nu beantwoord, zodat OOG ook akkoord kon gaan. Wel hebben we een voorbehoud gemaakt. Als het zonnepark er over drie jaar nog niet ligt, willen we woningbouw op dat stuk grond. 4. Wij konden instemmen met de uitbreiding van de installaties van Waterstromen BV aan de Boschlaan in Lichtenvoorde. Bij Waterstromen wordt afvalwater van bedrijven biologisch gezuiverd. Ook wordt slib en ander natuurlijk restafval verwerkt in een vergistingsinstallatie. Belangrijk is dat de restwarmte geleverd wordt aan het zwembad Meekenesch, voetbalvereniging Longa en het gemeentehuis. De gemeente heeft daar enige jaren geleden een half miljoen euro in geïnvesteerd. Gezien de energieprijzen de laatste jaren is dat al terugverdiend. 5. Er komt een nieuwe woonvisie voor de jaren 2023-2027. We zijn het eens met het vernieuwen van de huidige woonvisie 2016-2025. Er is veel aan de hand op de woningmarkt en ook het bouwen in Oost Gelre schiet niet op. In 2022 zijn in heel Oost Gelre maar 34 nieuwbouw woningen opgeleverd. Volgens OOG moet er een doorbraak komen, vooral voor jonge startende woningzoekers en oudere doorstromende woningzoekers. 6. OOG heeft aandacht gevraagd voor de slechte bezorging van deze weekkrant. In veel wijken wordt de krant niet wekelijks bezorgd. De mensen in die wijk missen dan ook de informatie van de gemeente die in de krant staat. Dat geldt zeker voor mensen die niet zo handig zijn met de computer en dan niet de website van de gemeente bezoeken. De burgemeester heeft contact gelegd met de directie van de krant en om maatregelen gevraagd om de bezorging weer op peil te brengen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna