Afbeelding

Provinciale Staten verkiezing 2023

Opinie

Op 15 maart mogen we nieuwe Provinciale Staten gaan kiezen. De opkomst is doorgaans laag, omdat we niet zo goed weten welke invloed de Provinciale Staten op ons dagelijks leven heeft. Toch moeten we dat niet onderschatten. Het Rijk heeft de Provinciale Staten intussen meerdere taken toegeschoven die directe invloed hebben op de leefbaarheid van onze regio.
In het verleden zijn er verkeerde accenten gelegd en zien we dagelijks de worsteling van onze overheid om de daardoor ontstane problemen op te lossen. Wij doelen met name op de sluipende achteruitgang van onze natuurlijke habitat. We kunnen allemaal zien dat het aanzicht van ons buitengebied de laatste decennia drastisch is veranderd en veelal niet ten goede.

We zien dat de ontkenners van de klimaatverandering zich op dit moment breeduit politiek profileren, zij doen uitspraken en beloften die op zijn minst dubieus zijn en daarmee boerenbedrog plegen. Halve waarheden, hele leugens, alles is blijkbaar geoorloofd, zolang het maar stemmen oplevert.

Buitengebied is bedreigd
Een prominent voorbeeld hiervan is het ontkennen van het stikstofprobleem voor onze natuur, een houding die ook in onze regio veelvuldig voorkomt. Hard en ongenuanceerd blijven roepen dat de natuur niets te lijden heeft van de intensieve veehouderij, is het ontkennen van de werkelijkheid. Kijken we naar de situatie in Oost Gelre dan zien we dat daar de afgelopen 10 jaar de veestapels tegen alle trends in alleen maar verder zijn gegroeid. We lopen hiermee ferm uit de provinciale pas en dat moeten dringend worden omgebogen, daarin heeft het provinciaal bestuur een belangrijke taak.

Laarberg plannen
Ook wat betreft de industrialisatie in onze regio zijn er trends die de lokale en provinciale politiek niet oppakken. Vol inzetten op groei van Laarberg met nog eens 50 hectare, is er een voorbeeld van. Hoe dom kun je zijn om niet in te zien dat er een einde zit aan verdere groei daar. Blijven inzetten op het binnenhalen van grootschalige industrie gaat tegen alle logica in. Zo is er nu al een groot tekort aan arbeidskrachten. Moeten we deze vacatures, met name voor het vuilere werk, weer laten opvullen door arbeidsmigranten (in Oost Gelre nu al ca. 1000!)? En waar gaan we die dan huisvesten? Stop met het uitgeven van grote kavels en wees selectiever met de nog beschikbare ruimte op basis van lokale binding en milieucriteria.

Laat uw stem niet verloren gaan
De komende verkiezingen zijn belangrijk om de noodzakelijke bijsturing te geven aan hierboven vermelde zaken. Daarvoor hebben we partijen nodig die zich daar echt voor willen inzetten, partijen die in staat zijn stabiel te besturen. We moeten ervoor zorgen dat we niet opnieuw een situatie krijgen zoals vier jaar geleden, toen in de waan van de dag de ras-opportunisten met de winst gingen strijken. We hebben gezien hoe dat de afgelopen jaren is gegaan met de politieke nieuwkomers; veelal ruziemakers die onmachtig waren om te besturen en vaak schitteren door afwezigheid. Daarom is het belangrijk goed en kritisch na te denken alvorens uw stem uit te brengen. En ga vooral wel stemmen want we kunnen deze mooie regio niet overlaten aan politieke eendagsvliegen.


Rob Bongers

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna