Afbeelding

Kostbare plannen rondom gym- en sportzalen Groenlo uitgesteld

Opinie

Graag informeert OLW u weer kort over de belangrijkste punten tijdens de laatste raadsvergadering.

Voorlopig geen nieuwe Marianumsportzaal in Groenlo
Er moet snel iets gebeuren met een aantal verouderde gym- en sportzalen bij het Marianum, Den Elshof, de Willibrordus en de Nije Veste, allen gelegen in Groenlo. Nieuwbouw en/of verbouw zijn noodzakelijk en gaat maar liefst rond de €20 miljoen kosten. Het is bij zo’n enorm bedrag dan logisch om als gemeenteraad een integraal besluit te nemen over deze gym- en sportzalen. Want er moeten keuzes gemaakt worden: immers niet alles is zomaar financieel mogelijk.

Dus werd in december wethouder Porskamp nog via een motie opgeroepen om begin 2023 met een integraal plan te komen. Maar… wethouder Porskamp toonde zich hardleers, negeerde de motie en kwam naar de raad met een voorstel om maar liefst €10 miljoen aan sportzaal Marianum uit te geven. Blijft er dan nog wel voldoende geld over voor Den Elshof, de Willibrordus en de Nije Veste? Moeten bijvoorbeeld de basisschoolkinderen dan straks vanuit de Willibrordus helemaal naar de Nije Veste Buitenschans lopen, en daarbij de drukke Ruurloseweg oversteken? Porskamp kon er geen duidelijk antwoord over geven tijdens de druk bezochte raadsvergadering.

Daarnaast roept dit CDA/VVD-college telkens dat men duurzaamheid en toekomstbestendig bouwen hoog in het vaandel heeft staan, en dat de gemeente het goede voorbeeld moeten geven. Maar als het vervolgens echt aan komt op duurzame keuzes maken, zoals nu bij het Marianum, zet dit CDA/VVD-college duurzaamheid rücksichtslos aan de kant: want in het voorliggend Marianumplan waren groengevels en het groendak uit kostenoogpunt zomaar weggestreept….. Een reden temeer voor OLW om dus tegen het Marianumvoorstel te stemmen, en dat deed de meerderheid van de gemeenteraad vervolgens ook.

Vluchtelingen
Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Daarbij is het belangrijk dat er draagvlak onder onze burgers blijft bestaan. En als er plannen zijn om een opvanglocatie aan te wijzen, vinden wij dat omwonenden tijdig moeten worden meegenomen in dat besluit. Met betrekking tot de opvang in Hotel ’t Zwaantje zijn omwonenden echter niet tijdig geïnformeerd. Wij vroegen het college dan ook om daar in gevolg betere afspraken over te maken met het landelijke COA, die de locaties toewijst. Maar helaas, het college zag doodleuk het probleem met betrekking tot ’t Zwaantje niet, en wil er zelfs niet met het COA over in gesprek gaan. Het is in onze ogen spijtig dat het college richting de burger dus in vervolg niet zorgvuldiger met het vluchtelingen-huisvestingsvraagstuk wil omgaan.


Namens de fractie van OLW,
Paul Wallerbos en Ton Meijer

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna