Afbeelding

Uitslag raadsvergadering 18 april: Alleen maar verliezers.

Opinie

De raadsvergadering van 18 april zullen we niet snel vergeten. Naast een viertal hamerstukken, stond er eigenlijk niet zoveel op de agenda. Het belangrijkste onderwerp was: extra krediet voor sporthal Marianum. In 2016 is er in een intentieverklaring afgesproken dat de binnensportverenigingen in de toekomst gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal bij het Marianum. In september 2019 heeft de raad op basis van een haalbaarheidsonderzoek al ingestemd met het realiseren van een sporthal met drie zaaldelen bij het Marianum. Daarnaast heeft het Marianum bouwgrond beschikbaar gesteld en draagt 5 ton bij in de bouwkosten. Ondertussen is de voorbereiding van de nieuwbouw al begonnen. Er is 7 ton uitgegeven aan grondwerk en andere infrastructuur.

Het werd december 2022. In de raadscommissie stond voorstel extra krediet sporthal Marianum op de agenda. Daar hebben drie binnensportverenigingen gemeld dat ze de handtekening onder de intentieverklaring intrekken. Zij willen bij Den Elshof blijven om binding te houden met het sportcafé aldaar. Daarop is het raadsvoorstel in december van de agenda gehaald. De raad gaf het college van B & W opdracht om onderzoek te doen naar haalbaarheid behoud sporthal Den Elshof. Tevens deed het college ook onderzoek naar behoefte en invulling van binnensportcapaciteit voor Groenlo. Uit dit onderzoek blijkt dat, om Groenlo toekomstbestendig te houden voor binnensport voor zowel beweegonderwijs als de binnensportverenigingen, sporthal Marianum in alle scenario’s nodig is.

In het nieuwe voorstel wordt sporthal Marianum 18 procent groter en bouwkosten zijn in 3 jaar 30 procent gestegen. Doe daar de inflatie van dit jaar bij op, dan komen we op ruim 9 miljoen i.p.v. 6 miljoen. De wethouder vroeg wat extra marge, 10,2 miljoen. Dit was voor een meerderheid van de raad te veel. Werkelijk onvoorstelbaar. Alles stond gereed. Krediet is in de begrotingsvergadering geregeld. Tekening is klaar. Locatie is bouwrijp en de aannemer stond klaar. Raad hoefde alleen akkoord te geven.

Nu ligt de boel op z’n gat. Het college moet terug naar de tekentafel. Weer nieuw onderzoek en overleg.. De kosten lopen nu nog verder op, een miljoen extra of meer. Tevens zal de huidige gymzaal bij het Marianum ook nog eens opgelapt moeten worden. En de aannemer is pleiten.

Het allerergste is dat nu meer dan 1.000 leerlingen en de binnensportverenigingen zich moeten behelpen. Dat is zuur.

Al met al, alleen maar verliezers. Welk belang heeft hier gediend?


Namens de fractie Nieuwe Liberalen Oost Gelre,
Bertie Bosker
Alfred Wopereis
Jarno Hilge

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna