Afbeelding

De zon gloort aan de horizon

Opinie

In de gemeenteraad van afgelopen dinsdag werd er gesproken over de Kadernota. Een bestuurlijk document waarin het reilen en zeilen van onze gemeente behandeld wordt. Zo’n vergadering gaat voornamelijk over geld maar ook over mensenwensen, over verenigingen, over economie, over wonen en zeg maar over alles wat OostGelre aangaat. Om hun wensen kenbaar te maken kunnen politieke partijen moties of amendementen indienen waarover de gemeenteraad dan een beslissing neemt. Lokaal Belang diende een motie in om meer aandacht te geven aan het centrum van Lichtenvoorde. Meer aandacht, meer middelen en meer structuur. Het centrum van Lichtenvoorde verdient dit. Het overgrote deel van de raad is hiermee akkoord gegaan. Lokaal Belang vroeg in deze motie aan het College om richting de begrotingsvergadering (vierde kwartaal) te inventariseren welke behoeften en mogelijkheden er zijn om het centrum van Lichtenvoorde, in de breedste zin van het woord, weer kerngezond te maken. Lokaal Belang is op de hoogte van diverse initiatieven. Ondergronds parkeren en bovengronds gebruik maken van het evenemententerrein is een uitdaging. Het verbinden van diverse maatschappelijke en commerciële doelen is een noodzaak. Een kloppend hart voor centrum Lichtenvoorde is het doel. Als we willen kan dat.


Groeten van Lokaal Belang
Ronald en Gerard

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna