Het gemeentehuis van Oost Gelre. Foto: Bram Wassink/archief Achterhoek Nieuws
Het gemeentehuis van Oost Gelre. Foto: Bram Wassink/archief Achterhoek Nieuws

OOG weigert in te stemmen met raadspamflet

Politiek

Partij dient wel een motie in op het onderwerp

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Het was een bijzondere raadsvergadering afgelopen dinsdag. Op de agenda stond onder andere het raadspamflet en dat zorgde voor een interessante discussie. Het raadspamflet is een document waarin de gemeenteraad van Oost Gelre vastlegt met welke inhoudelijke opgaven de formatie dient te worden gestart en de raad kan sturen op de verdere uitwerking van de hoofdopgaven, vertaald in concreet beleid. Het raadspamflet bevat hoofdonderwerpen die uit de verkiezingsprogramma’s van alle fracties en uit de gesprekken uit de informatieronde ter voorbereiding van de coalitievorming naar voren kwamen. Het gaat om solidariteit en bestaanszekerheid; sterke lokale economie;  woningbouw; energietransitie; toekomstgericht en verantwoord financieel beleid; vraagstuk opvang vluchtelingen en integrale veiligheid (o.a. ondermijning).

Prioriteit voor natuur
Paul Wallerbos van OLW zegt dat hij het raadspamflet een goed initiatief vindt van het CDA. “Zo krijgen we een breedgedragen coalitieprogramma. Er wordt echter gezegd dat het programma op algemene steun van de raadsfracties kan rekenen. Daar zijn wij het niet mee eens. Wij missen de prioriteit voor de versterking van de natuur en de biodiversiteit.” De PvdA en OOG zijn het hier van harte mee eens de de drie partijen komen met een gezamenlijke motie om in de uitwerking van dit raadspamflet naar een collegeprogramma een 8e hoofdopgave toe te voegen namelijk natuurherstel, versterking biodiversiteit en landschapsontwikkeling.

OOG wil meedoen
Ronald Willering zegt ook blij te zijn met het initiatief van Walter Leemreize voor het raadspamflet. “Dat past goed bij de periode die komen gaat in onze gemeente, er komen veel grote opdrachten aan. Draagvlak is echt een absolute voorwaarde en wij willen als OOG dat draagvlak vergroten door deel te nemen aan het college. Volgens de informateur waren en zijn wij een serieuze optie. Het is verbazingwekkend dat dat niet is meegenomen. Het is gebruikelijk dat de grootste partijen (CDA 7, OOG 6 en VVD 5 zetels) eerst gaan bekijken of ze een dagelijks bestuur kunnen gaan vormen. Voortzetting van het huidige college plus de winnaar, OOG, dat lijkt ons een logische oplossing. Aan de kiezers is niet uit te leggen dat er zelfs geen verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden.” Willering zegt CDA en VVD nogmaals de hand te reiken. “Het is goed om het gesprek aan te gaan. Wij kunnen niet begrijpen dat er, bij zulke marginale verschillen, geen fundamentele gesprekken met ons hebben plaatsgevonden.” De partij komt met een amendement om de informateur te vragen eerst nog met CDA, VVD én OOG in gesprek te gaan.  

Los van elkaar
De VVD zegt bij monde van Kees Porskamp dat het in het pamflet gaat om het vaststellen van de hoofdopgaven. “Alle partijen hebben deelgenomen en daar is dit pamflet uitgekomen. Het raadspamflet en de coalitievorming lopen hier door elkaar en dat is niet juist. Het staat los van elkaar. Uit de gesprekken met de informateur is naar voren gekomen dat de eerste optie, CDA met VVD, onderzocht gaat worden. Mochten die gesprekken stranden, dan is een optie CDA-OOG en als derde CDA-OOG-VVD. Dan zijn wij zeker bereid in gesprek te gaan maar dat is op dit moment niet aan de orde.”

Eerst de VVD
Walter Leemreize is het eens met de VVD. “De partijen waren het unaniem eens over het raadspamflet. Het is dus van ons allemaal, een product van deze raad.” Leemreize zegt dat het OOG siert dat ze zo graag mee willen doen. “Dat was 4 jaar geleden wel anders. Het advies van de informateur is helder; wij gaan eerst proberen er met de VVD uit te komen. OOG is een prima partij dus mocht het met de VVD niet lukken dan gaan we met evenveel plezier met OOG in gesprek. Ik vind het wel ongelooflijk dat u zegt: als wij niet mee mogen doen dan stemmen wij niet in met het raadspamflet.”

Amendement en motie
Het amendement van OOG om eerst met de drie grootste partijen om tafel te gaan, werd weggestemd. Een motie van OOG, OLW en de PvdA over de toevoeging van het achtste punt aan het raadspamflet werd unaniem aangenomen. Uiteindelijk stemt alleen OOG tegen raadspamflet.

Het wachten is nu op het vervolg van de coalitievorming. Niek Bragt, oud-fractievoorzitter van het CDA, is aangesteld als formateur. Wordt vervolgd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna