Vitelco. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

Vitelco. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

Gemeente moet besluiten Vitelco aanpassen

Politiek

Procedure loopt weer vertraging op

Door Kyra Broshuis

LICHTENVOORDE - De maatwerkbesluiten die de gemeente Oost Gelre heeft genomen voor Vitelco, zijn onvoldoende gemotiveerd. Zo oordeelt de rechtbank in de zaak die de verenigde buurtbewoners van Vitelco tegen de gemeente Oost Gelre hebben aangespannen. De buurt is tegen het besluit maatwerkvoorschriften en de revisievergunning die de gemeente voor Vitelco heeft vastgesteld. 

Op 1 juni oordeelde de rechtbank al dat zowel het maatwerkbesluit als de revisievergunning zogenaamde motiveringsgebreken hebben. De rechtbank heeft de gemeente nu opgedragen de gebreken te herstellen. Het gaat dan specifiek om wijzigingen op de maatwerkvoorschriften geur. Als gevolg daarvan moet ook de revisievergunning worden aangepast. De gemeente heeft naar aanleiding van deze zogenoemde tussenuitspraak nieuwe maatwerkvoorschriften vastgesteld. Deze herstelbesluiten worden deze week aan de rechtbank en andere betrokken partijen verzonden. 

Voorlopig geen verandering
Wethouder Bart Porskamp zegt dat de gemeente inderdaad een en ander duidelijker had moeten omschrijven. “Achteraf gezien. We moeten nu extra huiswerk doen. Niet terug naar de tekentafel maar een aantal zaken verduidelijken.” De tegenpartij (de verenigde buurtbewoners) hebben dan weer 4 weken tijd om een zienswijze in te dienen. Daarna zal de rechter opnieuw uitspraak doen. Daarna rest voor beide partijen alleen nog de gang naar de Raad van State. Vitelco heeft al eerder aangegeven pas te gaan investeren als er een definitieve vergunning ligt. Het bedrijf kan ook zelf een zienswijze indienen. Verplaatsen van het bedrijf, een grote wens van de buurt, is niet aan de orde. “Dat is voor ons financieel gezien geen optie”, zegt Porskamp. Voorlopig verandert er dus nog niets. 

Wordt vervolgd. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna