Een schets uit het Ontwikkelkader met een mogelijke invulling van het plangebied vanuit een combinatie van zonnepark en woningbouw.

Een schets uit het Ontwikkelkader met een mogelijke invulling van het plangebied vanuit een combinatie van zonnepark en woningbouw.

Toch groen licht voor zonnepark Zieuwent

Politiek

‘Plan past binnen de gestelde kaders’

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Eerst niet en nu wel; de gemeenteraad van Oost Gelre heeft een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het geplande zonnepark in Zieuwent. Eerder stemde de raad tegen die verklaring, vooral uit vrees voor netcongestie. VVD stemde begin juli tegen net als NLog en OOG. Die laatste partij wilde de beslissing over het zomerreces heen tillen maar kreeg daar geen meerderheid voor. De PvdA zei toen al dat het plan goed past binnen de gestelde kaders. 

Wethouder Jos Hoenderboom besloot het voorstel opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad. Maar liefst 4 insprekers melden zich tijdens de raadsvergadering dinsdag. Buurtbewoonster Vosters sprak al eerder de raad toe en neemt nu ook weer het woord: “Tot onze grote verbazing staat het zonnepark opnieuw op de agenda. Dit alles riekt naar chantage en vriendjespolitiek. Onze conclusie is dat het hier alleen om geld draait.” Vosters stelt als buurtbewoner gedupeerd te worden door het zonnepark en zegt dat er geen draagvlak is onder de naaste bewoners. Buurman Kolkman is verbijsterd dat er, vlak achter zijn monumentale woning, een zonnepark zou kunnen komen: “ Ik heb veel moeten investeren omdat het achteraanzicht van ons pand vanaf het fietspad gewaarborgd moest worden en nu kan er wel een zonnepark komen? Welke voordelen zijn er voor de inwoners van Zieuwent? Krijgen wij kortingen op de energierekening? Er wordt straks natuur vernietigd, woningen worden onverkoopbaar. Mensen willen er wonen voor het uitzicht, op de natuur, niet op een zonnepark.” 

Onbetrouwbare politiek
Inspreker Wassink is een andere mening toegedaan. Hij wil vooral duidelijk maken dat er ook voorstanders zijn in het dorp en dat de politieke gang van zaken niet correct is. Politiek gekonkel, zo zegt hij. “Dit plan valt volledig binnen de door u gestelde kaders. Een plan waar lokale investeerder zich hard voor maakt en waar deze ondernemer in gelooft en zijn nek voor uitsteekt. Dat plan, ik noem het een voorbeeldplan, is zonder enig steekhoudend argument van tafel geveegd. Natuurlijk zijn er tegenstanders en zouden kaders er nu wellicht wat anders uitzien. De noodzaak van snelle energietransitie moet je onder ogen zien en dan mag je dit plan niet laten lopen. Voor onbetrouwbare politiek hoeven we nu niet meer naar Den Haag te kijken.” Wassink vraagt de raad de casus te beoordelen op de inhoud. “Voldoet het aan de gestelde kaders? Dan is er maar 1 keuze.”

Bijdrage aan de doelstelling
Ook de initiatiefnemer zelf neemt het woord. Hulshof zegt dat je niet halverwege de wedstrijd de spelregels kunt veranderen. ”Het gaat om een verklaring van geen bedenkingen om een besluit te nemen op basis van planologische argumenten. Wij gaan uiteraard pas investeren als we de garantie hebben dat opgewerkte energie teruggeleverd kan worden. U heeft als raad zelf de kaders vastgesteld en een tender uitgeschreven. Met dit zonnepark leveren wij een bijdrage aan de doelstelling van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn. Mocht het wel doorgaan, dan zullen wij extra zonnepanelen leggen op de nieuwe woningen, dat is een belofte. We Hebben er vertrouwen in dat u vanavond het juiste besluit gaat nemen.”

Hoofdelijke stemming
Dat besluit valt uiteindelijk inderdaad uit in het voordeel van de initiatiefnemer. Richard Klein Tank van de PvdA, eerder ook al voorstander, zegt: “Als we een betrouwbare overheid willen zijn, dan moet je vóór stemmen.” De VVD zegt bij monde van Boschker dat het college en in het bijzonder de wethouder de raad beter had moeten informeren. De partij is verdeeld over het punt en wil daarom een hoofdelijke stemming. Van Loon van het CDA stelt dat de initiatiefnemer volledig aan de gestelde eisen voldoet. “We komen als overheid onbetrouwbaar over als we dit afschieten.” Bertie Bosker van de NLog zegt dat de initiatiefnemer waarschijnlijk met een rechtszaak dreigt. “Powerplay. De wethouder moet een andere oplossing zoeken.”

Uiteindelijk stemmen 17 leden van de raad vóór het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Drie raadsleden stemmen tegen: Wopereis en Bürer van de VVD en Bosker van NLog. De initiatiefnemer kan nu verder met zijn plan en een vergunning aanvragen. Wethouder Hoenderboom laat weten dat de zorgen rondom de netcongestie niet nodig zijn. “Wij hebben een toezegging dat, wanneer het net vol is, er geen transportbeperking komt voor bewoners met zonnepanelen. In dat geval zal er een beperking komen voor het zonnepark.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna