De tijdelijke woonlocatie aan de Kievitstraat. Foto: archief Achterhoek Nieuws

De tijdelijke woonlocatie aan de Kievitstraat. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Ruimte voor maximaal 135 statushouders in Lichtenvoorde

Politiek

LICHTENVOORDE - Er komen maximaal 135 statushouders aan de Kievitstraat in Lichtenvoorde. Er is een opvanglocatie gerealiseerd in het gebouw van Careaz dat op dit moment nog leeg staat. Het gaat om tijdelijke opvang tot uiterlijk 1 september 2023, zo laat de gemeente Oost Gelre weten. Daarna zal de locatie gebruikt gaan worden voor het huisvesten van bewoners van Azora. Die zorginstelling gaat verbouwen en het onderkomen aan de Kievitstraat zal dan dienst doen als tijdelijke opvang voor de bewoners van woonzorgcentrum De Bettekamp in Varsseveld.

Door Kyra Broshuis

Statushouders 
Begin september maakte de gemeente bekend een groep statushouders te willen opvangen. Elke gemeente heeft jaarlijks een verplichting tot het huisvesten van een bepaald aantal statushouders. Dat aantal wordt door het Rijk bepaald. Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen voor maximaal 5 jaar en mogen in Nederland wonen, werken en naar school. Statushouders krijgen begeleiding vanuit de gemeente, onder andere als het gaat om inburgering.

Samenwerking met Aalten en Winterswijk
De gemeente kiest voor een gelijkwaardige samenwerking met buurgemeenten Aalten en Winterswijk. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de statushouders gekoppeld van één van deze drie gemeenten. “We gaan vanuit onze eigen gemeente statushouders opvangen maar ook vanuit Aalten en Winterswijk”, zegt wethouder Bart Porskamp. “We werken op basis van gelijkwaardigheid en delen ieder in een derde van de kosten en baten en de aantallen statushouders. Op deze wijze werken de gemeenten samen aan een oplossing voor de asielcrisis.”

Maximaal 135
De gemeente verwacht de eerste statushouders nog voor 1 december te kunnen verwelkomen aan de Kievitstraat. Het maximale aantal mensen dat tegelijkertijd wordt opvangen is 135. “Het grootste deel van deze mensen arriveert voor 31 december en zal in de maanden daarna doorstromen naar vervolghuisvesting in de gemeente. Dat wordt dan wel de gemeente waar deze mensen door het COA aan gekoppeld zijn. “Tot nu toe hebben we elk jaar plek gevonden voor de statushouders. Er is nog steeds doorstroming, ook in de sociale huurwoningen. Het is niet altijd makkelijk, maar we hebben er vertrouwen in dat het ons blijft lukken, net zoals in het eerste halfjaar van 2022. Toen hebben we 33 statushouders gehuisvest. Overigens betekent dit niet dat er ook 33 woningen nodig zijn; hier zitten ook gezinnen tussen”, zo laat de gemeente weten.

Positief
In een memo aan de raad schrijft het college dat de buurt over het algemeen positief heeft gereageerd op de aangekondigde komst van de statushouders. “Natuurlijk waren er ook wat kritische vragen maar de sfeer tijdens de laatste bijeenkomst was positief. Er zijn geen negatieve meningen geuit.” De gemeente wil de buurtbewoners, zodra de gegevens beschikbaar zijn, aangeven wat de herkomst van de nieuwe inwoners en hoe de samenstelling (gezinnen, alleenstaanden etc.) is. “We willen graag met een afvaardiging van de buurt in gesprek blijven, een zogenaamde klankbordgroep. De buurt is hiervoor per brief uitgenodigd”, zo zegt de gemeente.

De voorbereidingen voor de komst van de statushouders naar Lichtenvoorde zijn in volle gang. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna