Er zijn al flink wat voorbereidingen getroffen voor de komst van de nieuwe sporthal bij Marianum. Foto: Kyra Broshuis

Er zijn al flink wat voorbereidingen getroffen voor de komst van de nieuwe sporthal bij Marianum. Foto: Kyra Broshuis

Rap en Snel baalt van uitstel besluit sporthal

Politiek

GROENLO - Het besluit over de nieuwe sporthal bij Marianum is uitgesteld. In eerste instantie zou de gemeenteraad afgelopen week een beslissing nemen maar in plaats daarvan koos de raad ervoor een forse opdracht bij wethouder Bart Porskamp neer te leggen. 

Door Kyra Broshuis

De partijen, met uitzondering van de PvdA, kwamen met een gezamenlijke motie waarin zij het college oproepen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de exploitatie van sporthal Den Elshof voor de periode na 2026. Dat moet op een zodanige wijze gebeuren dat kan worden voorzien in de behoeften van de binnensportvoorzieningen in Groenlo in de volle breedte, zo zeggen de partijen. Er moet nadrukkelijk afstemming worden gezocht met de binnensportverenigingen.

Raad heeft in 2019 al een besluit genomen
De PvdA benadrukt tijdens de raadsvergadering geen voorstander te zijn van uitstel. “Wij hebben in 2019 met de raad een weloverwogen besluit genomen te stoppen met Den Elshof en een nieuwe sporthal te bouwen bij Marianum. We zijn nu een aantal jaren verder en elke maand uitstel kost geld. We hebben daarnaast ook een verplichting richting Marianum. Wij denken niet dat de verenigingen een gebouw als Den Elshof kunnen exploiteren zonder de hulp van de gemeente.”

Geen nieuwe argumenten
Anne Konings (voorzitter) en Arjan Paf (werkgroep sporthal) van Rap en Snel zijn teleurgesteld over de gang van zaken. “Wij zijn nog steeds verbaasd en verrast over de intrekking van de intentieverklaring door de andere binnensportverenigingen. Daar komt de teleurstelling in de politiek nu bij. Wat ons betreft zijn er geen nieuwe argumenten boven tafel gekomen om de beslissing over de nieuwe sporthal uit te stellen.” Konings en Paf hadden verwacht dat de raad zou doorpakken. “Het besluit is immers al lang geleden genomen en de nieuwe sporthal zou er al moeten staan. We zijn onaangenaam verrast door de opstelling van CDA en VVD.

40 jaar
Rap en Snel heeft in principe het eerste gebruik van de nieuwe hal tot 2026. “Daarna zouden we graag met een vast turngedeelte in de nieuwe sportzaal bij het IKC aan de Buitenschans komen. Alles wordt nu weer op de lange baan geschoven”, zeggen Konings en Paf. De gymzaal bij Marianum staat echt op instorten, de wandrekken zijn bijvoorbeeld al afgekeurd en zijn de ramen al vervangen. “Bij de nieuwe hal komt ook gewoon een kantine en een tribune, dat staat al in de plannen. Alle binnensportverenigingen hebben daar over mee kunnen beslissen. Nu zijn er nieuwe voorzitters en wordt alles anders. De hal die hier komt moet wel 40 jaar meegaan; het zou jammer zijn om daar concessies aan te doen. Wij hebben als Rap en Snel veel jeugdleden, de kantine en tribune is voor ons van ondergeschikt belang, maar als wij wedstrijden willen organiseren vanuit de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) is dat wel belangrijk. Exploitatie of beheer van Den Elshof of het Marianum is voor ons als vereniging onhaalbaar.”

Knoop in de maag
Wethouder Bart Porskamp zegt het enige logische besluit een nieuwe sporthal met 3 zaaldelen bij Marianum is. “Ik sta hier dan ook met een knoop in de maag. Als college zijn we verbaasd dat de intentieverklaring door een aantal sportverenigingen is ingetrokken. Ook omdat de genoemde argumenten van sociale cohesie in het gehele traject, sinds 2015, al aan bod zijn gekomen. Aan de andere kant is er best begrip voor het standpunt voor wat betreft de sociale cohesie van sporthal Den Elshof en het feit dat dit de sportboulevard van Groenlo is. Waarin corona op het vlak van sociale cohesie veel mensen bepaalde nieuwe inzichten heeft gebracht. Echter voor de toekomstbestendigheid van Groenlo is het noodzakelijk dat er een sporthal met 3 zaaldelen komt en deze kan niet worden gerealiseerd op onze gronden bij Den Elshof.

De gemeenteraad is echter het hoogste orgaan en daar dienen we naar te luisteren. Uitstel leidt tot vertraging en tot financiële gevolgen. Het kost ruim duizend euro per dag, we kunnen het contract met Marianum niet waarmaken, dat gaat geld kosten en daarnaast hebben we 10.000 euro nodig voor het onderzoek.” Porskamp zegt de raad toe zo snel mogelijk met de uitkomst van het onderzoek te komen. 

Voor Rap en Snel is het besluit van de raad onbegrijpelijk: “Er is zoveel onderzoek geweest en er zijn al veel voorbereidingen getroffen. Dat wordt nu allemaal aan de kant geschoven. N.a.v. van het sportakkoord zijn wij samen met de gemeente al een tijdje bezig om te onderzoeken hoe er met diverse binnensportverenigingen samen gewerkt kan worden.  Rap en Snel heeft als visie dan ook om een breed sportaanbod in Groenlo behouden. Een goede verstandhouding blijft daarom voor ons belangrijk.” 

Wordt vervolgd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna