Het gemeentehuis van Oost Gelre. Foto: Bram Wassink/ archief Achterhoek Nieuws

Het gemeentehuis van Oost Gelre. Foto: Bram Wassink/ archief Achterhoek Nieuws

Geen euro per inwoner voor giro 555

Politiek

Teleurstelling bij OLW en PvdA

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Veel gemeenten in het land doneren deze dagen 1 euro per inwoner voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Zo niet de gemeente Oost Gelre. De gemeenteraad stemde afgelopen week niet in met het voorstel van OLW.

“Er is er sprake is van een humanitaire ramp en er is dringend behoefte aan voeding, onderdak, medische zorg en andere zaken. We willen gezamenlijke een bijdrage om deze hulp mogelijk te maken”, zo zegt Paul Wallerbos van OLW die hiertoe een motie indient. “Laten we als gemeente Oost Gelre een bedrag van 1 euro per inwoners direct doneren aan de samenwerkende hulporganisaties in Nederland, Giro 555. Het benodigde bedrag kunnen we halen uit de algemene reserves.”

Gerechtvaardigd
Richard Klein Tank van de PvdA zegt dat er destijds bij de tsunami in Azië ook een euro per inwoner gedaan. “Nu, 18 jaar later bij een ramp van mogelijk nog grotere omvang is het heel erg gerechtvaardigd om namens de gemeenschap, de inwoners van Oost Gelre, dat ook te doen. Grote steun hiervoor van onze kant.” Over opmerkingen dat het geen gemeentelijke taak zou zijn, zegt Klein Tank dat het de gemeente vrij staat hierin een besluit te nemen.

Niet onze taak
OOG is een andere mening toegedaan, zo laat Hans Scheinck weten. “Wij willen erbij stilstaan dat er door de regering al gelden beschikbaar zijn gesteld. Bovendien kan elke inwoner zelf een donatie doen aan giro 555. Wij vinden het niet onze gemeentelijke taak en steunen daarom de motie niet.” Het CDA is het met OOG eens, zegt Walter Leemrezie. “De beelden raken ons allemaal maar ook elders op de wereld vinden grote rampen plaats. Als we steun geven voor deze ramp, moeten we dat ook voor alle andere rampen in de wereld doen. Dan komt onze begroting er heel anders uit te zien. Het staat ons als gemeente inderdaad vrij gezamenlijk te doneren, maar de vraag is of je dat ook moet willen. Wij steunen deze motie niet.”

Willekeur
Ook Bertie Bosker van NLog steunt de oproep niet. “Dit drama is niet uniek. Wij zijn een gemeente en is dit dan onze taak?” Ronald Willering van LBog zegt geworsteld te hebben met het vraagstuk: “Maar we moeten CDA en OOG gelijk geven. Als gemeente bijdragen is volgens ons niet het juiste middel. We geven geen steun aan deze motie.” Fiona Algera van de VVD heeft het over willekeur: “Natuurrampen gebeuren overal en om nu aan één ramp te doneren, klinkt ons in de oren als willekeur. We stemmen niet in.”

OLW en de PvdA geven aan zeer teleurgesteld te zijn. “Dit is echt een ramp van een andere orde. Jammer dat het zo loopt, zeer spijtig.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant