Molen De Vier Winden in Vragender is één van de 4 objecten in onze gemeente die (nu nog) subsidie krijgt vanuit de provincie. Foto: Kyra Broshuis

Molen De Vier Winden in Vragender is één van de 4 objecten in onze gemeente die (nu nog) subsidie krijgt vanuit de provincie. Foto: Kyra Broshuis

Provincie stopt met subsidie voor molens

Politiek

OOST GELRE - Molens en gemalen krijgen per volgend jaar geen subsidie meer van provincie Gelderland. Het CDA in Oost Gelre maakt zich zorgen over het wegvallen van deze gelden voor de molens De Vier Winden in Vragender en Hermien in Harreveld. 

Door Kyra Broshuis

“Het gaat om een jaarlijks bedrag van 2000 euro per molen dat straks wegvalt”, zegt Bram Polman van het CDA. Hij benadrukt dat veel inwoners van Oost Gelre zich betrokken voelen bij de molens in de gemeente. “Het gaat om cultureel erfgoed. En molens die draaien, met gepassioneerde vrijwillige molenaars, moeten we koesteren. Als we dat beeld in stand willen houden is er structureel onderhoud nodig. Door het wegvallen van deze subsidie moet bezuinigd worden en is het risico aanwezig dat de molens slecht onderhouden worden en dat de molens niet meer kunnen draaien.” Het CDA vraagt of de molens ook subsidie ontvangen van de gemeente en of de gemeente al signalen heeft ontvangen dat de molens in de problemen komen. 

Onderhoudssubsidie aanvragen
Er wordt in Oost Gelre geen standaard subsidiebedrag uitgekeerd aan moleneigenaren, zo legt wethouder Ellen Dusseldorp uit. “Wel kunnen ze onderhoudssubsidie aanvragen. Het gaat dan om 20 procent van de kosten met een maximum van 5000 euro per jaar. Dat komt bovenop de subsidie die de moleneigenaren aan kunnen vragen bij het Rijk. Daarbij gaat het om 40 of 60 procent van de onderhoudskosten.”

De gemeente heeft tot nu toe geen berichten ontvangen dat molens nu in de problemen komen. “Wel zijn we van plan om, samen met Aalten en Winterswijk, een brief te sturen naar gedeputeerde staten om het stoppen van de subsidie te voorkomen. Overigens kan de gemeenteraad altijd besluiten om de molens alsnog te subsidiëren. De molens zijn veelal onrendabele projecten die draaiende worden gehouden door vrijwilligers. Wij zijn van mening dat de nu voorgestelde bezuinigingen niet alleen het object treffen maar ook die vele enthousiaste vrijwilligers.”

Het gaat in Oost Gelre om 4 objecten die voor de subsidie in aanmerking komen: molen Hermien, De Vier Winden, Stoomhoutzagerij Nahuis en de olierosmolen bij Erve Kots. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna