Afbeelding

OOGenblik a.u.b.

Politiek

Steun aan bedrijven door hoge energieprijzen
In de gemeenteraad hebben we ingestemd met steunmaatregelen voor bedrijven in Oost Gelre in verband met de sterk gestegen energieprijzen. Maatregelen zijn € 1 miljoen voor gunstige leningen om bedrijfspanden zuiniger te maken en € 200.000, voor een eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. In beide gevallen zelf aan te vragen.

Controle op afspraken over aanplant van extra groen
OOG heeft nog eens gewezen op het nakomen van afspraken die met de gemeente gemaakt worden bij het bouwen, verbouwen of splitsen van een woning of gebouw. Vooral het controleren op het inplanten van groen voor de inpassing in het landschap moet consequent uitgevoerd worden.

Meer blauw op straat
In de gemeenteraad heeft OOG samen met andere partijen in een motie erop aangedrongen dat er meer politieagenten in de Achterhoek moeten komen. De verdeling ten opzichte van de grote steden vooral in het westen van het land is scheef. Onderzoek van de NOS heeft dat aangetoond. De burgemeester heeft toegezegd op landelijk niveau zich nogmaals sterk te maken voor meer ‘blauw’ naar de Achterhoek en dus ook Oost Gelre. Zij doet dit namens de Achterhoekse gemeenten die hierin samen optrekken richting de minister van Veiligheid en Justitie.

Geen half werk
Er komt een gedeeltelijke verbouwing van het stadhuis (raadhuis) in Groenlo met extra maatregelen om het pand minder energie te laten gebruiken (label C). OOG was het daarmee niet eens. OOG stelde voor een totaalplan te maken. Zeker ook omdat het in eerste instantie de bedoeling was het stadhuis energieneutraal te maken. Dat totaalplan kon samen gemaakt worden met de Stichting Hart voor Vesting Grolle. Deze stichting gaat een deel van het stadhuis huren ter ondersteuning van het museum Tachtigjarige Oorlog. Dat museum komt in de Oude Calixtuskerk tegenover het stadhuis. Dat totaalplan moest ervoor zorgen dat niet telkens in de toekomst weer andere delen moeten worden aangepakt. Het risico bestaat dat je gaat vastlopen in onmogelijkheden. Het totaalplan had er ook voor kunnen zorgen dat er geen leegstand meer in het pand is. Want die leegstand blijft er na de gedeeltelijke verbouwing. Het voorstel van OOG om een totaalplan te maken heeft het niet gehaald. Een gemiste kans.


Fractie Onafhankelijken Oost Gelre

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna