Afbeelding

PvdA wil regeling parttime werk naast uitkering

Politiek

OOST GELRE - Mensen in een uitkering die nog niet volledig kunnen uitstromen, moeten gedurende maximaal 6 maanden bij mogen verdienen. Een deel van die verdiensten zal niet op de uitkering worden gekort. Het gaat dan om 50 procent van de parttime inkomsten met een maximum van 200 euro per maand.

Door Kyra Broshuis

De PvdA wil graag dat deze regeling ook in Oost Gelre wordt ingevoerd. Richard Klein Tank van deze partij zegt dat de regeling, een pilot, in Doetinchem en Aalten succesvol is gebleken. “En die regeling voorziet duidelijk in een behoefte omdat maar liefst 20 tot 30 procent van de uitkeringsgerechtigden in beide gemeente hier de afgelopen jaren gebruik van heeft gemaakt.” De PvdA heeft al eerder aan het college gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken. Het college was toen, in april 2021, van mening dat een dergelijke pilot in Oost Gelre niet nodig was. Het gemeentelijk beleid zou al een goede werkaanvaardingspremie kennen bij aanvaarding van een dienstverband en dus bij het volledig uitstromen uit een uitkeringssituatie. 

Stimuleren
“De PvdA is van mening dat het wenselijk is om opnieuw naar de kansen van deze regeling te kijken en ook in Oost Gelre een pilot met vergelijkbare strekking te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit mensen met een uitkering, voor wie een volledige uitstroom nog een stap te ver is en voor wie de uitstroompremie dus nog geen reëel perspectief vormt, kan stimuleren om door werkervaring op te doen de eigen werknemersvaardigheden te vergroten”, zo zegt Klein Tank. De wethouder ziet er wel wat in. “Maar dan wel in samenwerking met Berkelland en Winterswijk. We hebben hier onlangs al met elkaar over gesproken. Fijnder is bezig met een adviesnota en we wachten dat nu af”, zegt wethouder Hoenderboom. Fijnder, voorheen Sociale Dienst Oost-Achterhoek, is een samenwerkingsverband van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna