Afbeelding

Achttien woningen erbij dankzij woningsplitsing

Politiek

OOST GELRE - In het buitengebied van Oost Gelre komen er, formeel gezien, in één klap 18 woningen bij. Dit dankzij het bestemmingsplan ‘Veegplan woningsplitsing Oost Gelre 2022’. Dit bestemmingsplan voorziet in een splitsing van een bestaande woning in twee afzonderlijke wooneenheden in het buitengebied. In dit geval is sprake van een zogenaamd ‘veegplan’; hiermee zijn alle deelnemende ontwikkelingen gebundeld in één bestemmingsplan.

Door Kyra Broshuis

Veel aanvragen 
De gemeente werkt mee aan de woningsplitsingen om een aantal redenen, zo legt wethouder Jos Hoenderboom uit. “We krijgen veel aanvragen binnen voor woningsplitsing.  We hebben nog steeds behoefte aan woningen en het splitsen van woningen draagt ook nog eens bij aan de sociale en fysieke kwaliteit van het landelijk gebied. Sociaal in de zin dat mensen in de eigen omgeving kunnen (blijven) wonen, meerdere generaties bij elkaar kunnen wonen, en/of elkaar zorg en ondersteuning kunnen bieden. Fysiek in de zin dat woningsplitsing de mogelijkheid biedt om een monumentaal pand te behouden, het bij de woning behorende erf te verbeteren, en om het te splitsen gebouw te verduurzamen. Daarnaast leidt het beleid ook tot een vergroting van het aanbod aan levensloopbestendige woningen, daar is veel vraag naar.” Het gaat in het buitengebied veelal om (voormalig) boerderijen. De wethouder is blij met het plan en verwacht dat er nog wel meer aanvragen bijkomen.

De raad moet nog instemmen met het plan. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna