Een zware avond voor wethouder Bart Porskamp als de meerderheid van de raad tegen het krediet voor de nieuwe sporthal bij Marianum stemt. Foto: Kyra Broshuis

Een zware avond voor wethouder Bart Porskamp als de meerderheid van de raad tegen het krediet voor de nieuwe sporthal bij Marianum stemt. Foto: Kyra Broshuis

Miljoenen voor sporthal Marianum komen er niet

Politiek

‘Dit kost heel veel geld’

Door Kyra Broshuis

GROENLO - De kogel is door de kerk; de meerderheid van de raad stemt dinsdagavond niet in met de gevraagde 10,2 miljoen euro voor een nieuwe sporthal bij Marianum. Daarmee komt er voorlopig een eind aan de langslepende kwestie. Bij de hoofdelijke stemming blijkt uiteindelijk dat er 9 stemmen voor zijn en 12 tegen. Het krediet wordt niet verstrekt en wethouder Bart Porskamp kan van vooraf aan beginnen. “Dit kost heel veel geld”, zo zegt hij. De tegenstemmers zeggen vooral dat er een integraal plan moet komen voor zowel Marianum, Den Elshof en de gymzalen bij de (toekomstige) IKC’s. 

Vijf insprekers
De raadszaal in Groenlo is wederom vol met voor- en tegenstanders. Maar liefst 5 insprekers zijn er voor het agendapunt. David Menting van Volleybalvereniging Grol bijt het spits af. “De afgelopen maanden waren zeer intensief. We houden ons doorgaans bezig met sport en niet met politieke besluitvorming. Het haalbaarheidsonderzoek voor de exploitatie van Den Elshof heeft ons bloed, zweet en tranen gekost, maar we hebben het op tijd ingeleverd.” Laura Stortelder van de Handbalvereniging Grol zegt dat het een buitengewoon spannende avond is. “Uw besluit bepaalt onze toekomstplannen. We snappen dat er meerdere belangen zijn en we verzetten ons tegen het beeld dat we tegen de wens van Rap en Snel en Marianum zijn. Wij hebben als binnensportverenigingen de keus durven maken om samen de schouders te zetten onder de exploitatie van Den Elshof. Een sporthal die tot in lengte van jaren, samen met de SV Grol, het hart zal vormen van de sportboulevard.”

Sterk verouderd
Margreet Rave, directeur bedrijfsvoering Marianum Groenlo, zegt dat het besluit niet langer uitgesteld kan worden. “Ik spreek voor meer dan duizend leerlingen die in Groenlo naar school gaan. Onze hal is sterk verouderd en al jaren afgeschreven. We hebben de afgelopen jaren niet meer geïnvesteerd maar wel veiligheidsmaatregelen getroffen zodat onze leerlingen konden blijven sporten. Daarvoor moest onder andere de vloer gestut worden. Wij willen ons niet mengen in de discussie rondom Den Elshof; wij willen dat onze leerlingen in een veilige omgeving sportles kunnen krijgen. Het is wettelijk de taak van de gemeente om daarin te voorzien.” Ook Arjan Paf spreekt in namens de sectie lichamelijke opvoeding van Marianum. Hij benadrukt dat de scholieren nu niet de kwaliteit gymles krijgen die ze verdienen. “Met de nieuwe hal kunnen we gebruik gaan maken van nieuwe lesmethoden. De huidige zaal voldoet niet aan de arboregels. Met de komst van de nieuwe hal komt er ook een samenwerking tussen Marianum, Kanjers voor Kanjers, Buutenaf en de gemeente; een beweegpark voor alle inwoners van Groenlo. Hier moet dit jaar een start mee worden gemaakt anders vervalt de subsidie. Het is de hoogste tijd om eindelijk te beginnen aan de bouw van de nieuwe hal.”

Leden haken af
In de nieuwe hal zou Rap en Snel, na Marianum en Graafschapcollege, de belangrijkste gebruiker worden. Voorzitter Anne Konings spreekt de raad toe: “Rap en Snel bestaat al 95 jaar en is de grootste binnensportvereniging van Groenlo. We trainen nu op 5 verschillende locaties in én buiten Groenlo. In de nieuwe sporthal bij Marianum kunnen we lesgeven op 1 plek. De hal staat er nog steeds niet en als het nog langer gaat duren zullen de problemen verergeren. Leden zullen afhaken en elders gaan trainen. Onze wens is een centrale hal met een klein permanent turngedeelte. Wij zien graag een nieuwe hal bij Marianum, niet alleen voor Marianum en Rap en Snel, maar voor iedereen.”

De raad
Walter Leemreize van het CDA is stellig in zijn woorden. “Er moet een Marianumhal komen met 3 zaaldelen. De begroting achten wij reëel, het gaat niet om een hal met gouden kranen. 10,2 Miljoen euro is veel geld maar dat hebben wij er voor over. Het is beschamend om te zien in wat voor hal de leerlingen van Marianum nu sporten. Wij stemmen van harte in met het voorstel voor het krediet.” Ronald Willering van LBog zegt het lastig te vinden. “Het is vaak een voorrecht om raadslid te zijn, vandaag denk ik echter: waar besluiten wij over? Wij denken dat het ons ontbreekt aan bouwkundige expertise. Bovendien hebben we hier ook te maken met Den Elshof en het IKC aan de Karel Doormanstraat.”

Duidelijkheid
De NLog vindt dat er nu doorgepakt moet worden. “De binnensportverenigingen zijn niet tegen de Marianumhal maar vrezen alleen dat er te weinig budget overblijft om Den Elshof in de benen te houden. Investeren in 2 sporthallen is wat ons betreft te rechtvaardigen, maar nu niet instemmen geeft alleen maar verliezers.” De PvdA was altijd voorstander van de nieuwe hal bij Marianum maar pleit nu voor een integraal voorstel. “Sporthal Marianum kan niet los worden gezien van de zalen bij de IKC’s. Het wordt hoog tijd dat er duidelijkheid wordt geboden voor alle sporters in Groenlo. Integrale afweging is wat ons betreft echt noodzakelijk. De wethouder heeft het over zaaldelen bij Marianum én bij Den Elshof én bij de scholen. Dat kom je op 9 zaaldelen waar er 5 noodzakelijk zijn. Wij willen uitstel om een integrale afweging te kunnen maken. Graag nog voor het zomerreces.”

Onverantwoord
Kees Porskamp van de VVD is duidelijk. De partij wil een pas op de plaats maken. “In 2019 was het uitgangspunt een sportvoorziening bij Marianum voor bijna 6 miljoen. De teller staat inmiddels op bijna 11 miljoen. Wanneer de plannen van de binnensportverenigingen doorgaan, wordt ook om een bijdrage van de gemeente gevraagd. Er is nog geen duidelijkheid over de gymzalen bij het primair onderwijs; dat moet ook uit de gemeentelijke buidel komen. Wij vinden het onverantwoord om een akkoord te geven voor extra krediet. Een dergelijk grote overschrijding is ook een signaal richting andere initiatiefnemers en plannen.” Porskamp complimenteert de (eigen) wethouder voor de manier waarop hij het plan verdedigt maar stemt niet in.

Integrale behandeling
Paul Wallerbos van OLW vindt het onjuist dat Marianum en andere zaaldelen gescheiden behandeld worden. “Als er nu wordt besloten ruim 10 miljoen beschikbaar te stellen, dan heeft dat gevolgen voor Den Elshof en de basisscholen. Er moet gestreefd worden naar een gymzaal bij elke basisschool. Met dit voorstel wordt die kans alleen maar kleiner. Waarom verbouwen we de Bron niet tot sporthal? Het college blijft hangen in de heilige graal van nieuwbouw. Wij stemmen tegen.” OOG vindt een integrale behandeling van de binnensportvoorzieningen ook zeer wenselijk, zo zegt Bluemink. “Het gaat om heel veel geld. Wij vinden dat het met een stijging van 76 procent financieel uit de hand loopt. De sporthal moet aanzienlijk goedkoper te realiseren zijn. We zouden vast willen houden aan het eerdere krediet.”

Zorgplicht
Wethouder Bart Porskamp probeert te redden wat er te redden valt. “Er is financiële dekking voor alle plannen; voor Marianum, de verzelfstandiging van Den Elshof en de scholen. Dit is ook echt het maximale krediet.  Wij hebben als gemeente ook een zorgplicht richting het onderwijs, we moeten bijvoorbeeld aan de arbo-eisen voldoen. Wij zijn als college voor een duurzame locatie en dan ontkom je niet aan een nieuwe hal bij Marianum. Wij hebben een overeenkomst met Marianum voor 3 zaaldelen en Marianum draagt ‘om niet’ de grond over en draagt 500.000 euro bij. Als het voorstel het niet haalt, komt de hele overeenkomst te vervallen met alle financiële gevolgen van dien. Afstel van dit besluit betekent niet dat er voor de zomer een integraal besluit komt. We moeten dan immers helemaal terug naar de tekentafel.”

Spannend
Op aangeven van Bertie Bosker van NLog komt er een hoofdelijke stemming. Het is muisstil op de overvolle publieke tribune als de raadsleden hun oordeel geven. Van der Donk, Hummelink, Jansen, Klein Tank, Porskamp, Scheinck, Wallerbos, Willering, Algera, Bluemink, Boschker en Bürer stemmen tegen. Gerretsen, Krabbenborg, Leemreize, Van Loon, Polman, Ribbers, Rotink, Wopereis en Bosker stemmen voor. De uitslag: 12 stemmen tegen en 9 stemmen voor. Het krediet wordt niet verstrekt. Een hard gelag voor wethouder Porskamp, zo erkent hij. “Jazeker. Het is nu scherven rapen en bekijken wat de schade is. Dit gaat heel veel geld kosten. Ik ben verantwoordelijk voor dit proces en ik zal hierop reflecteren.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna