Afbeelding

Achterhoek stuurt brandbrief over politiesterkte naar Den Haag

Politiek

‘Elke regio telt!’ 

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - ‘Als we de sterkteverdeling van de politie alleen maar technocratisch benaderen, dan voorzien we een verdere afbraak van de vitale functies in de regio en een verlies van draagvlak en vertrouwen in onze overheidsinstituties. We roepen de Minister van Veiligheid en Justitie op om de conclusies uit het rapport “Elke regio telt!” mee te wegen in de maatstaven voor de herverdeling van de politiesterkte, de maatstaven nog eens tegen het licht te houden en zo te voorkomen dat de nieuwe sterkteverdeling van de nationale politie leidt tot nog minder politiecapaciteit voor de regio’s.’. Dat staat in een brief die burgemeester Annette Bronsvoort, samen met 21 collega burgemeesters uit de Achterhoek, naar het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) heeft gestuurd. De burgemeesters verzoeken het RVO in overleg te gaan met de verantwoordelijke minister.

Landelijke aandacht
Reden voor de brief is een gezamenlijke motie van CDA, VVD, OOG en LBog die op 14 maart jl. werd aangenomen over het vergroten van de politiecapaciteit in de Achterhoek. Burgemeester Bronsvoort zegt dat er ook in de landelijke politiek aandacht voor het probleem is. “Mede dankzij het NOS-bericht ‘Oost Nederland krijgt te weinig agenten’. Diverse fracties hebben hierover vragen gesteld aan de minister.” De minister maakte duidelijk dat zij niet direct verwacht dat de vragen tot een forse herverdeling van agenten zullen leiden. “Maar zei ook dat er een nieuw model van sterkteverdeling in voorbereiding is”, zegt Bronsvoort. “Het onderwerp ‘verdeling politiesterkte’ blijft mijn volle aandacht houden; ook en juist in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) waarin ik namens de VNG de gemeenten met minder dan 100.000 inwoners vertegenwoordig, zal ik de belangen van de plattelandsgebieden/de regio’s blijven bepleiten.” 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna