Afbeelding

Eindelijk kunst- en cultuurbeleid

Politiek

‘Gemeente Oost Gelre staat voor kunst en cultuur’

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Het is hoog tijd voor een kunst- en cultuurbeleid in Oost Gelre, zegt wethouder Arjen Schutten. Aan de raad wordt de uitgangspuntennotitie ‘Kunst en cultuur in Oost Gelre’ aangeboden, wat geldt als (kaderstellende) stap richting het uitvoeringsprogramma van het nieuw op te zetten kunst- en cultuurbeleid. 

“De kunst- en cultuursector is groot en omvangrijk in Oost Gelre”, legt de wethouder uit. “Er is veel immaterieel cultureel erfgoed aanwezig, zoals de kermissen, carnaval, maar ook het Bloemencorso in Lichtenvoorde, de Slag om Grolle in Groenlo en de verschillende musea die gericht zijn op het cultureel erfgoed zoals Erve Kots, het Stadsmuseum en de Stadsboerderij in Groenlo en het AVOG’s Crashmuseum in Lievelde. Daarnaast kent Oost Gelre een creatieve evenementensector. We hebben een aantal grote culturele evenementen, zoals de Zwarte Cross en het Over de Top Festival, maar ook juist vele kleine initiatieven op dit vlak, verschillende enthousiaste zzp’ers en kunstenaars, een bibliotheek met verschillende vestigingen, twee sociaal-culturele centra, basisscholen en een middelbare school waarbij de leerlingen, en ook de docenten, steeds meer inzetten op en het ontwikkelen van meer kwaliteit in het cultuuronderwijs.”

Zelfredzaam
Toch is er nog steeds geen kunst- en cultuurbeleid. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk deze sector voor onze inwoners, bedrijven, buurtgemeenten en zeker onze verenigingen en stichtingen is. “Met regelingen als 500 × 500 voor vrijwilligers en tweemaal een Cultuurfonds hebben we als gemeente financieel kunnen bijdragen aan de tekorten in deze sector. Ook recentelijk zetten we met het Duurzaamheidsfonds en de Tijdelijke subsidieregeling energie in op onze verenigingen en vooral ook het verduurzamen van de verschillende accommodaties. Toch heeft de sector het over het algemeen zelf kunnen redden, ook nu”, zegt de wethouder. “Zelfredzaamheid is wel kenmerkend voor al onze organisaties en verenigingen in Oost Gelre. Dat neemt niet weg dat we ook de financiële kant van onze cultuursector onder de loep zullen moeten nemen. Dit doen we aan de hand van onze Nadere Regels Welzijnssubsidies. Om dit alles inzichtelijk te krijgen, hebben we deze uitgangspuntennotitie ‘Kunst en cultuur in Oost Gelre’ opgesteld. Als gemeente staan we voor kunst en cultuur en deze ambitie mogen we veel meer uitdragen en zichtbaar maken.”

De gemeente wil dat gaan doen door kunst en cultuur meer zichtbaar te maken en in te zetten op samenwerking en verbinden. “En ook willen we als gemeente van faciliteren naar inspireren gaan”, zo besluit Schutten. 

Op 6 juni wordt het voorstel behandeld in de gemeenteraad.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna