Om de jonge asielzoekers een kans te geven rustig uit te stromen is de tijdelijke opvanglocatie met een halfjaar verlengd. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Om de jonge asielzoekers een kans te geven rustig uit te stromen is de tijdelijke opvanglocatie met een halfjaar verlengd. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Opvanglocatie ’t Zwaantje sluit per april 2024

Politiek

LICHTENVOORDE - Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vangt sinds 1 april 49 jonge asielzoekers op in hotel ‘t Zwaantje te Lichtenvoorde. De afspraken voor de opvang gelden tot 1 oktober 2023. Het college van B&W heeft besloten de opvanglocatie met maximaal een halfjaar te verlengen zodat de jongeren in alle rust kunnen uitstromen naar een vaste woonomgeving in Nederland, zo laat de gemeente in een persbericht weten.

Sinds april heeft ongeveer de helft van de jongeren van de IND een status gekregen en mogen zij 5 jaar in Nederland blijven. Zij wachten op plaatsing op een vaste woonplek ergens in Nederland. Naar verwachting krijgen ook de andere jongeren in de komende periode bericht over hun statusaanvraag. Als aan hen status wordt toegekend, stromen ook zij uit naar een woonomgeving in Nederland. 

Beëindiging opvanglocatie
Wethouder Bart Porskamp: “Het gaat naar verwachting nog een paar weken tot maanden duren voordat alle jongeren vanuit ’t Zwaantje zijn uitgestroomd naar een andere woonomgeving. Het COA heeft een verzoek ingediend tot verlenging van de tijdelijke opvang voor een halfjaar. Het college heeft besloten om daar aan mee te werken, maar uitsluitend met de bepalingen dat het alleen deze groep jongeren betreft, er geen jongeren bijgeplaatst mogen worden en de jongeren binnen een halfjaar uitstromen.”

Het toekennen van een status en het verhuizen van jongeren naar een andere woonomgeving is afhankelijk van de IND (status) en het beschikbaar zijn van woningen en/of opvangadressen.

Contact met de buurt
Vanaf 1 april is er éénmaal per maand contact geweest met de klankbordgroep vanuit de buurt. De gemeente heeft aangegeven dit contact erg op prijs te stellen en wil hiermee graag doorgaan gedurende de tijd dat de locatie nog open is. Over uiterlijk een halfjaar, 1 april 2024, wordt deze opvanglocatie gesloten. De gemeente zet in op het vinden van een andere locatie voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna