In Zwolle heerst grote weerstand tegen grote zonneparken. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

In Zwolle heerst grote weerstand tegen grote zonneparken. Foto: Kyra Broshuis/archief Achterhoek Nieuws

Contactgroep Zwolle teleurgesteld over uitspraken wethouder

Politiek

OOST GELRE - De Contactgroep Zwolle is niet betrokken geweest bij de evaluatie van het participatieproces van de zonneparken in en rond de kern. Dat zegt Roy te Boome, voorzitter van de Contactgroep Zwolle. Hij reageert hiermee op een artikel dat eerder in deze krant stond. Daarin wordt wethouder Bart Porskamp geciteerd. 

Door Kyra Broshuis

De wethouder schreef, naar aanleiding van vragen van het CDA, aan de raad dat  er voor de evaluatie contact is geweest met de Contactgroep Zwolle. “Wij hebben hen gevraagd om een kleine groep vanuit Zwolle samen te stellen (ca. 3 pers.) en op het gemeentehuis te praten over/evalueren van de tender zonneparken. De Contactgroep wilde geen partij zijn in dit dossier en daarom geen afvaardiging samenstellen omdat zij het geen recht vond doen aan de impact op de gemeenschap. Daarna hebben we in mei gesproken met een ander bestuurslid van contactgroep Zwolle en aangegeven dat de evaluatie in mei naar het college zou gaan. We wilden voor de gang naar het college met een delegatie gaan praten. Het betreffende bestuurslid zou hier nog op terugkomen maar we hebben geen reactie mogen ontvangen.”

Pertinent onjuist
Dat klopt niet, zegt Te Boome. “Wij wilden als Contactgroep graag een informatieavond met geselecteerde belangstellenden. Ik heb aangeboden een en ander te faciliteren. Een kleine groep van 3 personen vonden wij inderdaad geen recht doen aan impact. De betrokken ambtenaar wilde echter geen evaluatieavond organiseren en deelde mij mee dat de evaluatie toch volgens het originele plan uitgevoerd zou worden. Er is absoluut niet gesproken met een ander bestuurslid, dat is pertinent onjuist.” Te Boome vindt dat de Contactgroep Zwolle in een negatief daglicht wordt gezet. “En dat terwijl we altijd overal aan meegewerkt hebben. De wethouder stelt dat wij als Contactgroep nog terug zouden komen op eventuele deelname aan de evaluatie maar dat we niet gereageerd hebben. Dat is niet correct. Wij hebben nooit een uitnodiging ontvangen voor de evaluatie . De wethouder heeft zelf ook gezegd dat er geen enkele inwoner van Zwolle gehoord is bij de evaluatie.”

Telefonisch
Wethouder Porskamp reageert als volgt op het verhaal van Te Boome: “Naar aanleiding van de betreffende vergadering heeft dhr. Te Boome contact met mij gezocht. Wij hebben elkaar telefonisch gesproken. Daarbij heb ik aangegeven het te betreuren dat dit beeld is ontstaan. Concreet heb ik toegezegd dat ik intern ga navragen wie de tweede persoon is waarop wordt gedoeld in het schrijven aan de gemeenteraad. In verband met een vakantie van een medewerker is daar nog geen antwoord op. Zodra ik die duidelijkheid heb neem ik contact op met dhr. Te Boome. In zijn algemeenheid nog het volgende: Als er initiatieven worden ingediend die vragen om ruimtelijke medewerking van de gemeente, mogen wij deze initiatieven alleen op ruimtelijke argumenten beoordelen. Als college van B&W is dat altijd onze lijn geweest.”

Stil
Overigens is het, 3 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning, nog steeds stil op de beoogde gronden in en rond Zwolle. De initiatiefnemers hebben geen actie ondernomen om aan de verplichte financiële participatie te voldoen. In het evaluatierapport staat hierover ook niets vermeld. Volgens de wethouder is financiële participatie echter geen voorwaarde bij een vergunning op ruimtelijk gebied zoals hier het geval is. De raad van Oost Gelre in 2020 en 2021 heeft juist om deze reden, financiële participatie en opruimplicht, de verklaring van geen bedenkingen afgeven.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna