Afbeelding

Geleiderail Oude Winterswijkseweg Zwolle snel weg

Politiek

Verkeersveiligheid is een groot goed. Goed dat onze gemeente daar oog voor heeft. Zo is bij de herinrichting van de Oude Winterswijkseweg te Zwolle afgelopen herfst met goede bedoeling een geleiderail geplaatst in de bocht net voor/na de brug over de Slinge. Naar aanleiding van een motie die de raad in 2017 had aangenomen lag er bij de gemeente de opdracht om in gevaarlijke bochten van 80-km wegen te onderzoeken waar een geleiderail noodzakelijk is. De bocht in de Oude Winterswijkseweg was er zo een. Na realisatie van de geleiderail was de verbazing groot. Zonder overleg of aankondiging zat Zwolle ineens opgescheept met een ongewenst obstakel. In plaats van de weg veiliger te hebben gemaakt, was het tegenovergestelde het geval. Bij plaatsing van de geleiderail stuitte de uitvoerder op leidingen waardoor de geleiderail te kort langs de weg werd geplaatst. Gevolg; bussen, vracht- en landbouwverkeer konden elkaar niet passeren. Tevens was het voor fietsers en voetgangers gevaarlijk, uitwijken was onmogelijk. Bewoners van Zwolle wilden van de geleiderail af en kwamen in actie.

Als volksvertegenwoordiger heeft NLog het signaal van Zwolle opgepakt en tijdens de raad van december ’23 er een motie voor ingediend. Strekking van de motie: Oproep aan college om op korte termijn in overleg te treden met belanghebbenden en met een oplossing te komen die voor alle weggebruikers acceptabel is. De wethouder heeft snel en accuraat gehandeld. Onderzoek van een externe verkeersdeskundige gaf een duidelijk antwoord. De geleiderail moet weg. Deze staat 60 cm te kort aan de weg en de Oude Winterswijkseweg is een 60-km weg waarbij een geleiderail overbodig is. 

Nieuwe Liberalen op de bres, met succes. Maandag 12 februari wordt Zwolle verlost van de hindernis.


Namens Nieuwe Liberalen Oost Gelre,
Bertie Bosker 06-1444 5495
Alfred Wopereis 06-2726 7713
Jarno Hilge

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna