Afbeelding

Lokaal Voormekaar

Politiek

Tegenstellingen en meningen genoeg. Goed voor de democratie, ieder heeft recht op zijn of haar eigen inbreng. Al die meningen leiden helaas ook al te vaak tot polarisatie, daar kopen we helemaal niets voor. Waar het om gaat is dat we, en dat geldt zeker op lokaal niveau, veel meer gemeenschappelijke belangen hebben dan dat het ons verdeelt.

Een paar voorbeelden: wie is er niet voor woningbouw; wie heeft er geen warm hart voor het verenigingsleven en wie vindt niet dat niemand tussen wal- en schip moet vallen. Dat is heel mooi om te constateren maar laten we over die politieke schotten heen kijken omdat het vasthouden aan principes niet ten goede komt aan het hogere doel, namelijk gemeenschapszin.

Lokaal Belang maakt zich dan ook hard voor die zaken die ons allen binden. Dat mag misschien raar klinken voor een oppositiepartij maar dat is nu juist waar wij van af moeten, de klassieke tegenstellingen oppositie/coalitie.

Democratie is een groot goed; politiek heeft de neiging tot scheppen van verdeeldheid, daar waar nu juist het gevoel voor gemeenschapszin zo belangrijk is.


Lokaal Belang
lokaalbelangoostgelre.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna