Afbeelding

Oost Gelre maakt werk van ruimte voor ondernemerschap in buitengebied

Politiek

Op voordracht van de Nieuwe Liberalen Oost Gelre(NLog) komt het college van gemeente Oost Gelre met nieuwe kaders voor het buitengebied. Tijdens de raadsvergadering in februari jl. is er met ruime meerderheid van de raad een motie van NLog aangenomen. Strekking van de motie is oproep aan college om bij het opstellen van de visie landelijk gebied met voorstellen te komen om de economische vitaliteit van het buitengebied van Oost Gelre te versterken. Waarbij ze ruimte schept voor nieuwe economische dragers. 

Als gevolg van de transitie in de landbouw, komen de leefbaarheid en de sociale cohesie van het buitengebied en haar aanverwante kleine kernen in een zwakkere positie. Om deze op peil te houden hebben deze nieuwe economische dragers nodig. Naast de functies landbouw, zorg, recreatie, natuur en wonen op het platteland, gaan we in Oost Gelre nu kaders stellen om de mogelijkheden voor het vestigen van kleinschalige werklocaties in het buitengebied te verruimen. Hierbij is het mogelijk om met behoud van de agrarische bestemming van het landbouwbedrijf om niet-agrarische activiteiten te verruimen. Bij staking van de veehouderijtak kan het familiebedrijf blijven voortbestaan, ook voor de nieuwe generatie. Op het ouderlijk bedrijf kunnen andere activiteiten (zowel agrarisch als niet-agrarische) ontplooid worden van dusdanige omvang dat deze een serieus verdienmodel worden. Hierbij krijgt vrijkomende en vrijgekomen agrarische bebouwing een herbestemming. Tevens bestrijden we hiermee verpaupering en ondermijning in het buitengebied. 

Met het ontwikkelen van nieuwe economische dragers voor het buitengebied komt er meer reuring op het platteland. Wonen, werken en leven in harmonie met de bestaande boerderijen die consolideren. En zo werken we samen aan een vitaal en leefbaar platteland. Zo kunnen we de sociale cohesie, het Noaberschap dat onze gemeente zo kenmerkt, behouden. Met elkaar kunnen we zo de dorpsschool, het dorpscafé en het verenigingsleven in de kleine kernen draaiende houden. De huidige plattelandsbevolking en hun nieuwe generatie behouden voor ons buitengebied. In verbondenheid samen het leven beleven op de ‘olde grond’! Oost Gelre maakt er werk van!

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant