Afbeelding

Halverwege, de Spiegel

Politiek

Twee jaar na het geforceerde huwelijk tussen de huidige coalitiepartners CDA-VVD beginnen de eerste scheurtjes zichtbaar te worden. Met het negeren van de verkiezingsuitslag 2022, OOG had een extra zetel gewonnen en kwam op zes zetels maar werd toch uitgesloten van coalitiedeelname, dachten beide partijen rimpelloos de periode van vier jaar door te komen. Om extra veiligheid en rust te verzekeren werd er ook een raadspamflet in het leven geroepen. Een document waarin de totale gemeenteraad werd opgeroepen om zich aan de voorgestelde afspraken te onderwerpen. Geen nieuwe inzichten, geen afwijkende gedachten en zeker geen moties omtrent nieuw beleid. Hier zou namelijk geen tijd voor zijn. 

Hoe vreemd is het dan als we naar de raadsvergadering van 7 mei jl. kijken. Dat er vanuit de oppositie nieuwe, actuele ideeën worden aangedragen is logisch, dat coalitiepartijen met nieuwe inzichten komen is gezien het raadspamflet zeker vreemd. Dat beide coalitiepartijen hierover dan ook nog slaande ruzie krijgen is zeer opmerkelijk. Het CDA stelde voor om de norm voor huisvesting onder de kap aan te passen zodat meer mensen, voornamelijk jongeren, de gelegenheid krijgen om het ouderlijk huis te verlaten en op zich zelf te gaan wonen. Een sympathieke motie die door de VVD werd verworpen. De fractievoorzitter VVD noemde dit een gevalletje motie-diarree. Grote woorden voor een partij die nog maar vier zetels in de raad vertegenwoordigd. 

Er was ook nog een andere wens van het CDA, om basisonderwijs in de kleine kernen te waarborgen. Met verbaal geweld werd deze gedachte door de VVD getorpedeerd. Bijzonder, want in een periode waarin juist de kleine kernen groeien met woningen en inwoners is het niet wenselijk om het vooruitzicht van basisonderwijs in die kernen in de waagschaal te stellen. Een motje in stand houden is moeilijk maar kan goed uitpakken. Het breken van beloften kan echter onenigheid veroorzaken. Iets waar we in Oost Gelre niet op zitten te wachten.


Fractie Lokaal Belang

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant