Afbeelding

Woningbouw, Startersleningen en Onderwijshuisvesting in de spotlights

Politiek

Op dinsdag 7 mei kwam de gemeenteraad van Oost Gelre bijeen in het stadhuis van Groenlo voor een gemeenteraadsvergadering vol met belangrijke beslissingen voor de toekomst van Oost Gelre.

Woningbouw
Een van de hamerstukken betrof de herontwikkeling van de voormalige locatie van groothandel in voedingsmiddelen en dranken aan de Lichtenvoordseweg in Groenlo. Deze plek, voorheen bekend als Ars Drankenhandel, zal nu worden omgevormd tot een locatie met 5 woningen. Deze stap markeert een positieve toevoeging aan het woningbestand van onze gemeente en verfraaid dit stukje aan de Lichtenvoordseweg tegenover het kerkhof.

Startersleningen
Een ander punt dat de gemoederen bezighield, was de verordening omtrent startersleningen in Oost Gelre. Terwijl de VVD-fractie een groot voorstander is van het toekennen van startersleningen aan inwoners die een sterke binding hebben met Oost Gelre, zoals de VVD benadrukte, was er verdeeldheid in de raad. Partijen als OOG, NLOG, LB en het CDA betoogden dat deze leningen beschikbaar zouden moeten zijn voor alle inwoners van de regio Achterhoek. Een standpunt waar de fractie van de VVD niet achter kon staan, aangezien dit ten koste kan gaan van leningen voor starters in onze eigen gemeente.

Onderwijshuisvesting en moties voor de bühne
Een ander heet hangijzer was het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijsinstellingen. VVD-wethouder Ellen Dusseldorp presenteerde dit plan met verve, waarin zij benadrukte dat het college van mening is dat alle scholen, zowel in grote als kleine kernen, gehandhaafd moeten blijven, mits de onderwijskwaliteit niet in het geding komt. Ondanks de vele voorbeelden die wethouder Dusseldorp gaf van de inzet van het college om dit doel te bereiken, brachten het CDA en OOG toch een motie ter stemming die het college opriep om speciale aandacht te besteden aan de scholen in de kleine kernen. Precies hetgeen de wethouder en het college al doen en wat ook al is vastgelegd in de Leefbaarheidsvisie kleine kernen van Oost Gelre. Dit deed de wenkbrauwen bij de fractie van de VVD meer dan fronsen, aangezien de VVD’ers dit beschouwden als een politieke manoeuvre zonder toegevoegde waarde. Kortom een motie voor de bühne!

Naast deze discussiepunten werden ook de uitgangspunten voor Multi Functionele Accommodaties(MFA) en nieuwe sportaccommodaties goedgekeurd.

Motie over wonen in de kap vertraagt woningbouw
Een opvallende motie van het CDA en Lokaal Belang, gericht op het bevorderen van wonen in de kap van woningen, werd ondanks stevige weerstand van CDA-wethouder Hoenderboom, toch aangenomen. Volgens de wethouder is het namelijk al lang mogelijk. Daarnaast zal het uitvoeren van de motie veel tijd van de ambtenaren vragen om beleid te gaan herschrijven. Tijd die niet besteed kan worden aan het beoordelen van daadwerkelijk ingediende woningbouwplannen en hierdoor juist de zo noodzakelijke woningbouw gaat vertragen.


Namens de fractie van de VVD,
Kees Porskamp (fractievoorzitter)
Fiona Algera
Sharon Burer
Frank Boschker
Frank Beurskens

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant